Kari Koistinen

Arkkitehti, Oulu

Jos minulta kysytään kuvausta UKI Arkkitehdeista, sanoisin, että täällä hommat tehdään ja toimitetaan ajallaan. Hyviksi koettuihin toiminta- ja työskentelytapoihin varmasti osaltaan pohjaa se, että suurin osa asiakassuhteistamme on kymmenien vuosien mittaisia.

Oma vahvuuteni työntekijänä on pitkä työkokemus. Olen työskennellyt UKI Arkkitehdeilla vuodesta 1989. Hyvässä työympäristössä ja monipuolisten projektien parissa sitä vain viihtyy.

Yhteystiedot
p. 050 469 3019
etunimi.sukunimi@ukiark.fi