Maria Stenius

Hallintopäällikkö Laatio Oy, Oulu

Siirryimme Ukille 2021, yrityskaupan myötä. Tehtäväni hallinnossa ovat monipuolisia ja vaativat sosiaalisuutta, joustavuutta sekä hyvää paineensietokykyä, kiireenkin keskellä on kyettävä hallinnoimaan samanaikaisesti usein laajojakin kokonaisuuksia.

Osallistuminen hankkeiden toteutukseen käytännössä on kasvattanut osaamistani ja arkkitehtisuunnittelualan tuntemustani, en pelkää tarttua haasteisiin. Viihdyn työssäni, sekä reilussa ja kannustavassa työyhteisössämme.

Yhteystiedot
p. 050 314 9316
maria.stenius@ukiark.fi