Sini Vehviläinen

Arkkitehti, Helsinki

Arkkitehtina minulle on tärkeää katsoa projektin kokonaisuutta, löytää sieltä oleelliset kohdat ja ohjata suunnittelutyötä sekä aikataulutusta niin, että pitkällä tähtäimellä resurssit saadaan ohjattua laadukkaaseen arkkitehtuuriin ja asiakastyytyväisyyteen.

Vapaa-aikaani vietän tanssien sekä teatteri- ja kultaseppähommien parissa.

Yhteystiedot
p. 050 5160 929
sini.vehvilainen@ukiark.fi