Kokemusta ja näkemystä

UKI Arkkitehdit Oy • Oulu
Puusepänkatu 6 90130 OULU
Puhelin: 010 3090 500

UKI Arkkitehdit Oy • Jyväskylä
Yliopistonkatu 17 C, 40100 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 010 3090 500

UKI Arkkitehdit Oy • Helsinki
Arkadiankatu 21 A 5, 00100 HELSINKI
Puhelin: 09 406 200

Hallituksen puheenjohtaja
MATTI HEIKKINEN
Rakennusneuvos
Arkkitehti SNIL/S, ARK 387
puh. 0500 681 685

PENTTI KOMULAINEN
Johtava arkkitehti
Teollisuussuunnittelu
puh. 0500 384 064

RAIJA-LIISA MIESMAA
Johtava arkkitehti
sairaalasuunnittelu
puh. 050 310 4883

JANNE KARJALAINEN
Johtava arkkitehti,
Jyväskylän toimisto
alue ja asunnot
puh. 050 465 3490

ANTTI VANHALA
Arkkitehtiasiantuntija, sairaalasuunnittelu
puh. 050 521 0989

Toimitusjohtaja
MIKKO HEIKKINEN
Arkkitehti
puh. 050 305 5496

KIMMO MANSISTO
Johtava arkkitehti,
liikkeet ja toimitilat
puh. 050 536 5120

PAULI KOIVISTO
Arkkitehti SAFA,
kulttuuri- ja oppimisympäristöt
puh. 050 310 4882

PEKKA JÄMSÄ
Toimitusjohtaja, Arknova Oy
Arkkitehti SAFA
puh. 040 555 4705

SASU ALASENTIE
Arkkitehti SAFA
Helsingin toimisto
puh. 044 283 4291