Jyväskylän Palokunnanmäki: Jyväskylä, 2014, alue- ja asuntosuunnittelu