VALO™ – Tulevaisuuden rakentamista varten

Mitä Valo-menetelmässä tehdään?

VALO™ -käyttäjälähtöisessä suunnittelumenetelmässä suunnittelun kohteena olevat tilat mallinnetaan oikeaan kokoon ja tilojen tulevat käyttäjät kutsutaan arvioimaan tiloja arkkitehdin ohjauksessa. Mallinnokseen tutustutaan cave‐tilassa, jonka pinnoille rakennuksen virtuaalimalli heijastetaan.

Virtuaalimallissa erilaiset käyttäjäryhmät tutustuvat rakennukseen todellisessa koossa ja heitä ohjataan luomaan tiloista toimivat, oman tulevaisuuden toimintansa tarpeita vastaavat. Kaikki käyttäjät saavat arvioida tilojen ratkaisujen hyötyjä ja puutteita sekä muutos‐ tai korjaustarpeita. Kun tämä tieto saadaan käyttäjiltä jo suunnitteluvaiheessa, säästetään huomattavia summia rakennusvaiheessa sekä voidaan rakennusteknisillä ratkaisuilla ennakoida tilojen mahdolliset muutostarpeet käytön aikana.

Virtuaalimallin arviointi auttaa myös kehittämään käyttäjien omaa toimintaa ja prosesseja, sillä tulevaisuuden tilojen arviointi edellyttää myös tulevaisuuden toiminnan hahmottelua.

Mitä saavutamme?

Valo-menetelmän avulla tehdään parempaa ja arvokkaampaa arkkitehtuuria. Kun tila joustaa ja muuntuu suunnitteluvaiheessa todetun tarpeen mukaisesti, on lopputuloksena ihmisen ja tilan yhteinen harmonia, rakennuksen elinkaaren alusta sen loppuun. Lisäksi suunnitteluun käytetyt varat saadaan moninkertaisina takaisin, kun laadukkaalla suunnittelulla voidaan varmistaa tilojen ylläpitokustannusten optimointi. Tällöin myös rakennusten käyttöarvo ja tuotto paranevat.