Valo_logo

8 vuoden kehitystyö, tuhansia käyttäjäkokemuksia

Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus, 2016

TAYS, Uudistamisohjelma 2020

Kauppakeskus Valkea, Oulu 2016

Y-talo, Seinäjoen keskussairaalan laajennus, 2012

Seurakuntien leirikeskus, Rokua 2014

VALO™ ‐käyttäjälähtöisen suunnittelumenetelmä avulla huomattiin jo suunnitteluvaiheessa, että toimintoja varten ei tarvita kaikkia alkuperäisessä suunnitelmassa olleita rakennuksia. Kun yksi rakennus päätettiin jättää kokonaan rakentamatta, rakennuskustannuksissa säästettiin 20 %. Tämä vaikutti myös rakennuksen elinkaaren aikaisiin käyttökustannuksiin, joissa säästettiin noin 30 %.

Frami F-rakennus, Seinäjoen ammattikorkeakoulun lisärakennus, 2012

Hankkeen eri osapuolet pääsivät jo luonnosvaiheessa kokemaan tilaratkaisut virtuaalimalleissa sekä testaamaan tilojen välisiä kulkuyhteyksiä. Kerätyn palautteen perusteella suunnitelmia tarkennettiin.

Valituista tilakokonaisuuksista laadittiin toteutussuunnitteluvaiheessa
kiinto- ja irtokalustein varustetut virtuaalimallit vaihtoehtoisine kalustus- ja sisustusratkaisuineen. Näin saatiin varmistettua, että opetus- ja työtilat vastaavat kaikilta ominaisuuksiltaan käyttäjien määrittelemiä tavoitteita.

Tutustu kohteen esittelyyn.