Kestävää arkkitehtuuria

Nykyaikaisessa, monitaitoisessa ja kansainvälisessä asiantuntijaorganisaatiossamme suunnittelutyötä tehdään yli 40 ammattilaisen voimin. Kolmen sukupolven aikana toimistossamme on laadittu arkkitehtisuunnitelmat jo noin 3000 kohteeseen.

Kumppani ja edelläkävijä

Tarjoamme arkkitehtuurin suunnittelupalveluita rakennetun ympäristön asiantuntijana ja yhteistyökumppanina. Toimintatapamme perustuu eettisesti ja ekologisesti kestävään tapaan toimia luotettavana suunnitteluosapuolena. Käytössämme on nykyaikaisimmat suunnittelumenetelmät ja yhteistyöverkostot, jotka mahdollistavat vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkastelun toiminnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Virtuaalisessa suunnittelussa olemme edelläkävijöitä.