ESG

Vastuullinen liiketoiminta on ollut aina osana UKI Arkkitehtien arvoja. Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa, että yritys huomioi toimintansa sosiaaliset, taloudelliset sekä ekologiset vaikutukset. 

Ympäristön kestävyys

Huomioimme ympäristön kestävyyden kiinteänä osana suunnitteluprosessia, muun muassa seuraamalla jatkuvasti lainsäädännön kehittymistä ja integroimalla ajantasaiset säädökset osaksi suunnitteluprosessia. Materiaalivaihtoehtojen kehittyessä lisäämme hiilineutraaleja ja positiivista hiilikädenjälkeä edistäviä suunnitteluratkaisuja. Useat hankkeistamme ovat ympäristösertifioituja ja suosimme puuta rakennusmateriaalina. Erityisosaamistamme on myös rakennusten elinkaarilaskenta.

UKI Arkkitehdeille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti merkkinä sitoutumisesta työhön ympäristön hyväksi. Olemme myös Green Building Council Finland -järjestön perustajajäsen.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Yrityksenä haluamme parantaa hyvinvointia ja elämänlaatua sekä edistää tasa-arvoa ja monimuotoisuutta – niin yhteiskunnan kuin yksilön tasolla.

Suunnitteluprosessissa eri käyttäjäryhmien osallistaminen varmistaa kaikille parhaat ja toimivat tilat, jotka kestävät aikaa ja käyttötarkoituksen muutoksia. Olemme vuorovaikutteisten suunnittelumenetelmien edelläkävijä hyödyntäen VALO®– käyttäjälähtöistä suunnittelumenetelmää. Huomioimme suunnittelutyössä myös palveluiden saavutettavuuden, tilojen esteettömyyden sekä muuntojoustavuuden.

Teemme työtä vaaliaksemme yhteiskunnallisesti arvokasta rakennettua ympäristöä ja tuemme paikallista kulttuurielämää ja -toimijoita kaikilla toimipaikoillamme.

Työyhteisömme on inklusiivinen, UKIlla kaikki ovat tervetulleita.

UKI Arkkititehtien uudet ja vanhat osakkaat yhteiskuvassa

Hyvä hallintotapa

Hyvä hallintotapa hyödyttää yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, osakkaita ja yhteiskuntaa. Toimintajärjestelmämme takaa yhtenevät prosessit ja riskienhallinnan ja projektien sisäiseen hallintaan on selkeät menettelytapaohjeet. Korkeasta tietoturvan tasosta pidetään huolta. Henkilöstöä koulutetaan sekä johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyä kehitetään jatkuvasti. Rakennamme liiketoimintaa pitkällä tähtäimellä kannattavasti ja kestävälle pohjalle.