Valo_logo

VALO™ – Käyttäjälähtöinen suunnittelumenetelmä

UKI arkkitehtien toiminnan keskiössä ovat asiakkaamme. Asiakastarpeiden tunnistaminen ja kokemuksemme hyödyntäminen suunnittelumenetelmien kehittämisessä on muuttanut toimintatapojamme vastaamaan asiakkaidemme muuttuneita vaatimuksia. VALO™ ‐käyttäjälähtöinen suunnittelumenetelmä on syntynyt asiakkaidemme tarpeesta.

VALO™ ‐käyttäjälähtöinen suunnittelumenetelmä auttaa suunnittelemaan parempaa ympäristöä, kaupunkia ja palveluja. Menetelmän avulla säästetään merkittävästi kustannuksia sekä rakennusaikana että rakennusten elinkaaren aikana kohteiden esteettisyydestä tai rakennusteknisestä laadusta tinkimättä.

VALO™ ‐käyttäjälähtöinen suunnittelumenetelmää on kehitetty pitkäjänteisesti. Se pohjaa käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja siinä hyödynnetään vuorovaikutteista virtuaalimallinnusta. VALO™ ‐käyttäjälähtöinen suunnittelumenetelmän taustalla on uusinta tietoa oppimisesta sekä syvällistä ymmärrystä ryhmäpsykologiasta. Menetelmän avulla saadaan tilojen tulevilta käyttäjiltä tietoa, jonka avulla voidaan suunnitella mahdollisimman toimivia tiloja tulevaisuutta varten.

VALO™ ‐käyttäjälähtöinen suunnittelumenetelmää on käytetty menestyksellä jo useiden kohteiden suunnittelussa. Seinäjoen sairaala, TAYS D, L, N, ja E sekä Järvenpään uusi sosiaali‐ ja terveyskeskus ovat esimerkkejä Valo-menetelmää käyttämällä toteutetuista suurista julkisista rakennuksista.