Haloo Helsinki

Vuoden takaisten avajaisten jälkeen UKI Arkkitehtien Helsingin toimistossa on edistytty hyvää vauhtia yhdessä tekemisessä ja ryhmän tiivistymisessä, kiteyttää toimistosihteeri ja projektiassistentti Niina Isokangas. Hoiva-asuminen ja muu asuntosuunnittelu on yksi Helsingin toimiston osaamisen ja tekemisen painopistealue.

Helsingissä UKI Arkkitehdit on rekrytoinut kuluneen vuoden aikana uusia osaajia sisustussuunnitteluun ja sairaalahankkeisiin. Myös opiskelut ovat liikuttaneet ihmisiä ulos ja sisään, samoin eläköityminen.

”Keskeinen sijainti Urho Kekkosen kadulla on mitä mahtavin: helposti saavutettavissa niin asiakkaille kuin meille itselle. Uusissa tiloissa viihtyy ja on hyvä työskennellä”, kiittää Niina Isokangas

Nyt UKI Arkkitehdeillä työskennellään Helsingissä 14 tekijän voimin kaikkien UKIn palvelualueiden saralla: asuminen ja maankäyttö, oppiminen ja kulttuuri, terveys ja hyvinvointi, liike- ja toimitilat, teollisuus ja infra.

”Kaikkea tätä melkoisen tasaisesti ja monipuolisesti. Tekemisen painotukset muuttuvat tarjousten ja puitesopimusten mukaisesti. Toki hoiva-asuminen ja muu asuntosuunnittelu korostuu meillä Helsingissä”, sanoo arkkitehti SAFA Sasu Alasentie.

Kevään ja alkukesän poikkeusoloissa ukilaiset ovat työskennelleet etänä, kuinkas muuten. Toimistosihteerin ja projektiassistentin silmin Helsingin arkea tarkkaileva Niina näkee, että asiat hoituvat hyvin Teamsin kautta, ja kokouksetkin ovat napakoituneet. Kun myös siirtymät asiakaskokouksiin ovat jääneet pois, aikaa suunnitteluun tuntuu jäävän runsaasti.

”Kun normioloissa toimistolla tehdään isolla porukalla suunnitelmaa, työskennellään tietomallilla. Serverillä on tiimiprojekti, jonne jokainen pääsee omalla koneellaan kiinni. Niin myös etätöissä, joten suunnittelutyön tekeminen ei ole muuttunut”, kuvailee Sasu Alasentie.

Parempia ratkaisuja Helsingin hoivaosaamisella

Suomalaisen hoiva-asumisen ongelmista on uutisoitu laajalti. Sasu Alasentien mukaan UKIlla halutaan mukaan hoivahankkeisiin, joissa voi kehittää ja luoda oikeasti parempia ratkaisuja.

”Usein olemme päässeet vaikuttamaan alueellisiin ratkaisuihin jo asemakaavoituksesta lähtien. Siten olemme pystyneet paremmin luomaan esimerkiksi monisukupolvisia ympäristöjä ja sekoittunutta kaupunkirakennetta, jossa tuettu asuminen ja hoiva on oleellinen osa muuta asumisympäristöä.”

UKI Arkkitehdeilla hoivasuunnittelu toimii asuntosuunnittelun kanssa samassa ryhmässä. Osaaminen ulottuu laajemmalle kuin vain yksittäisiin hoivalaitoksiin ja eritasoisiin palveluasumisen ratkaisuihin.

”Suunnittelussa on useampikin sekoittunut kortteli – erityyppistä asumista ja eri sukupolvia samalla alueella. Hankkeillemme on tyypillistä, että suunnitellaan isompia kokonaisuuksia ja haetaan synergiaetuja eri toimijoiden välillä. Siten voimme luoda parempaa ja viihtyisämpää asumisympäristöä ikääntyneille tai toimintakyvyltään heikentyneille ihmisille”, Sasu sanoo.

Sasu Alasentien korostamat yhteisölliset suunnitteluratkaisut ovat arkkitehdin keino vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun.

Korttelin tai rakennuksen yhteisöllisyys voi tarjota tukea toimintakyvyltään heikompien arkeen ja pärjäämiseen ja tuoda helpotusta ikääntyneiden kokemaan yksinäisyyteen.

Sasu Alasentie

Tuusulan asuntomessuille 2020 sekä Lohjan asuntomessuille 2021 valmistuu UKI Arkkitehtien suunnittelema palveluasumiseen painottunut kortteli.

Tuusulan asuntomessujen palvelukortteli.

Tuusulan messukorttelissa kohtaavat eritasoiset palveluasumisen ratkaisut sekä päiväkoti, deli ja koirapäiväkoti. Erilaisia käyttäjäryhmiä ei eristetä, vaan palveluasuminen tuodaan keskelle kaikkea.

Lohjalla toteutuu niin ikään monisukupolvisuus, sekoittuneisuus ja yhteisöllisyys.

”Kortteliin sisältyy asumisoikeusasuntoja, vuokra-asumista, tehostettua palveluasumista ja päiväkoti. Piha-alue on suunniteltu täysin yhteiseksi eri toimijoille ja asukkaille. Kokonaisuutta täydentävät kortteliravintola ja monipuoliset yhteistilat”, Sasu kertoo. 

Ei kodinomaista vaan koteja ihmisille

Laadukkaasta hoivasuunnittelusta ei voi puhua mainitsematta vastuullisuutta ja inhimillisyyttä. Sasu Alasentien mukaan UKIn suunnittelijat pyrkivät luomaan ihmislähtöistä ympäristöä, mikä näkyy aina aluesuunnittelusta ja toimintojen sijoittelusta sisustusratkaisuihin asti. Vahvaa sisustussuunnitteluosaamista hyödynnetään myös hoivahankkeissa.

”Kaikessa suunnittelussa pyrimme muistamaan, että suunnittelemme ihmisille koteja. Usein kuulee puhuttavan siitä, että tehostettu palveluasumisen pitäisi olla kodinomaista. En kuitenkaan halua suunnitella vain kodinomaista, vaan suunnittelen koteja.”

UKIn tunnettavuus ja näkyvyys pääkaupunkiseudulla on parantunut vuodessa huimasti etenkin paljon huomiota saaneiden suurten sairaalahankkeiden ansiosta. Esimerkkeinä toimivat Laakson sairaala ja Meilahden kampuksen yhteyteen rakennettava uusi Tammisairaala.

”Olemme päässeet todella hyvälle polulle. Tavoite on jatkaa tällä hyvällä linjalla eteenpäin koko toimiston yhteisten tavoitteiden mukaisesti, yhdessä tehden”, päättää Sasu Alasentie.