Terveys ja hyvinvointi

Kuva: Kuvatoimisto Kuvio

UKI Arkkitehdit on ollut suunnittelemassa sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksia ja sairaaloita jo kolme vuosikymmentä. Sairaalatilojen suunnittelijoiden tulee ymmärtää hoitoprosessien muutoksia, olla selvillä SOTE-uudistuksen haasteista ja mahdollisuuksista ja samalla jatkuvasti optimoida omaa toimintatapaansa soveltumaan uusiin tarpeisiin. Tämän takia UKI Arkkitehdit kehittää osaamistaan ja menetelmiään aktiivisesti: Osallistumme sairaalasuunnittelun tapahtumiin ja koulutuksiin ja seuraamme SOTE-maailman keskustelua ja kansainvälisiä tuulia. Suunnittelemme käyttäjälähtöisillä, yhteissuunnittelua painottavilla menetelmillä, joista yksi keskeisimmistä on kehittämämme VALO™ ‑menetelmä.

Olemme vahvasti mukana rakentamisen uusissa toteutustavoissa, kuten eri allianssimalleissa, avoimen rakentamistavan soveltamisessa sekä tietomallin laaja-alaisessa käytössä rakennuksen koko elinkaaren aikana. Meillä on laaja yhteistyöverkosto sairaalasuunnittelun erityisasiantuntijoiden kanssa. Teemme tiivistä yhteistyötä esimerkiksi prosessi- ja logistiikka-asiantuntijoiden, akustiikan ja paloturvallisuuden asiantuntijoiden sekä projektien kustannushallinnan asiantuntijoiden kanssa.

Käyttäjälähtöinen yhteissuunnittelu kannustaa käyttäjiä uudistamaan omia hoitoprosessejaan tehokkaiksi ja potilaslähtöisiksi. Yhteissuunnittelun kautta haemme suunnitelmallisesti henkilökunnalta tärkeää tietoa suunnitteluun. Vuorovaikutuksen ansiosta myös henkilökunta ymmärtää suunnitelmien sisältöä entistä varhaisemmassa vaiheessa ja pystyy näin vaikuttamaan lopputuloksen onnistumiseen. Kun yhdistetään käyttäjien ammattiosaaminen ja arkkitehtien tulevaisuuteen suuntaava visiointikyky, saadaan toimiva, tehokas ja viihtyisä sairaalaympäristö. Kannustamme asiakkaitamme ottamaan myös potilaat mukaan yhteissuunnitteluun, jotta uusien tilojen potilaslähtöisyys saadaan varmistettua. Tästä toimintatavasta meillä on hyvä kokemus, ja asiakkaamme ovat todenneet sen tuottavan myös hanketta edistävää positiivista imagoa!

Suunnitteluvaihe oli hienoa aikaa. Meillä oli erittäin hyvä yhteistyö suunnittelusta vastaavien arkkitehtien kanssa. Käyttäjien kanta otettiin joka vaiheessa hienosti huomioon.

Heikki Saha, osastonylilääkäri , TAYS