Asuminen ja maankäyttö

Kuva: Ilpo Okkonen

UKI Arkkitehdit on viime vuosina menestynyt erinomaisesti asunto- ja kaupunkisuunnittelun kilpailuissa. Aluesuunnitelmiamme on toteutettu asemakaavoiksi monissa merkittävissä kaupunkikehityskohteissa ympäri Suomea. Olemme toimineet lukuisissa kohteissa suunnittelijoina asemakaavan viitesuunnitteluvaiheesta aina rakennushankkeiden toteutussuunnitteluun asti. Aluesuunnittelukohteemme vaihtelevat yksittäisistä korttelitason tutkielmista aina kokonaisten kaupunginosien suunnitteluun. Tärkeimpiä teemojamme ovat olleet hybridiratkaisut ja synergioiden hyödyntäminen, yhteisöllisyys ja ekologinen kestävyys. Toteutettavuus ja rakennustaloudellisuus ovat meille aina tärkeä lähtökohta. Haluamme myös osaltamme edistää vähähiilistä rakentamista ja vaikuttaa siihen, että Suomi saavuttaa ilmastotavoitteensa.

Asuntosuunnittelusta UKI Arkkitehdeilla on vankka kokemus rivi- ja paritaloista suuriin kerrostalokokonaisuuksiin. Erityisosaamista meillä on ikääntyneiden asumisratkaisuista ja erityisasumisesta sekä monisukupolvisten ja yhteisöllisten kerrostalojen ja kortteleiden suunnittelusta. Asuntosuunnittelumme on aina asiakaslähtöistä, mikä tarkoittaa meille rakennuttajan lähtökohtien ymmärtämistä, kustannustietoisuutta, avointa yhteistyötä ja sujuvaa suunnitteluprosessia. Työskentelemme tietomallintamalla ja tarjoamme myös tietomallikoordinointia asuntosuunnitteluhankkeisiin. Pystymme tuottamaan sujuvasti tasokkaat visualisoinnit ja havainnekuvat suunnittelukohteista.

Pyrimme aina korkeatasoiseen arkkitehtuuriin ja kestäviin ratkaisuihin. Menestyksestämme kertovat tyytyväiset, pitkäaikaiset asiakkaat ja useat palkinnot arkkitehtuurikilpailuissa.