Liike- ja toimitilat

Kuva: Juha Kauppinen

UKI Arkkitehdit on kokenut ja luova kumppani liiketilojen kehitykseen ja toimitilojen suunnitteluun. Referensseistämme löytyy kauppakeskuksia, liiketiloja, toimistotiloja sekä kokonaisten keskustakortteleiden kehityshankkeita. Monissa suunnittelemissamme kohteissa liike- ja toimitilarakentamiseen on yhdistetty asumista ja julkisia toimintoja. Tällaiset hybridikokonaisuudet ovat vahvan osaamisemme ja kunnianhimoisen työotteemme ansiosta toimivia, muunneltavia ja houkuttelevia ratkaisuja. 

Teemme yhteistyötä yliopistojen ja kaupallisten konsulttien kanssa, joten meillä on käytössämme tuorein tutkimustieto kaupunkikeskustojen ja kiinteistöjen kehittämisestä ja trendeistä. Olemme esimerkiksi mukana useissa hankkeissa, joissa kehitetään muuntautumiskykyistä korttelikonseptia tulevaisuuden kaupunkikeskustoihin. Sisustusarkkitehtiemme johdolla kehitämme myös monipuolisia ja viihtyisiä työympäristöjä, jotka ovat tilankäytöltään tehokkaita ja tukevat erilaisia työskentelytapoja ja brändejä.

Työskentelytapamme on asiakaslähtöinen: uskomme aikaiseen osallistamiseen, työpajamuotoiseen työskentelyyn ja eri alojen asiantuntijoiden yhteistyöhön. Meillä on vahva kokemus erilaisten osallistavien työpajojen fasilitoinnista. Käynnistämme suunnittelun usein aloitustyöpajalla, jossa määrittelemme ja analysoimme yhdessä tilaajan ja mahdollisten muiden osapuolten kanssa hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet. Suunnitelman edetessä varmistamme lopputuloksen tavoitteidenmukaisuuden esimerkiksi virtuaalimallien ja simulointien avulla. Asiakkailta olemmekin saaneet kiitosta ratkaisujemme luovuudesta ja laadusta sekä vaativien projektien hallinnasta ja yhteistyökyvystä.

UKI Arkkitehdit yhteensovitti Valkean eri toimijoiden tarpeet toimivaksi ja hengeltään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka vielä näyttääkin hyvältä.

Petri Piirala, DI, tilaajan rakennuttajapäällikkö