Tietosuojaseloste

Verkkosivut

Emme kerää verkkosivuillamme käyttöömme tietoja, joista voidaan tunnistaa yksittäinen henkilö. Google Analyticsin keräämää tietoa käytetään vain kävijätilastointia varten.

Evästeiden käyttö

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa kävijän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun kävijän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeet eivät vahingoita kävijän laitetta tai tiedostoja. Eväste voidaan tallentaa kävijän laitteelle pysyvästi tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

Sivuston omat evästeet

Sivuston omiin evästeisiin voidaan tallentaa sivuston käyttöön tarkoitettuja kävijäkohtaisia tietoja ja asetuksia, kuten esimerkiksi käyttäjänimi, palvelun sisäänkirjautumistiedot, kieli- tai aluevalinta. Tietoja käytetään sivuston toimintojen toteuttamiseen, mukauttamiseen ja käyttäjän tekemien valintojen muistamiseen. Nämä evästeet saattavat olla sivuston toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Evästeisiin ei tallenneta tietoa, jota käytettäisiin markkinointiin tai kävijöiden seurantaan muissa palveluissa tai muilla sivustoilla.

Kolmannen osapuolen evästeet

Keräämme kolmansien osapuolien tarjoamien palvelujen avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Kävijäseurannan ja analytiikan toteuttamiseksi palvelut voivat tallentaa omia evästeitään, sekä hyödyntää ja yhdistää tietoja, joita palvelu on kerännyt samasta kävijästä eri sivustoilla.

Varmistamme että EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella käyttämämme pilvi- tai muut verkkopalvelut toimivat henkilötietolain mukaisesti.

Lisätietoja kunkin palveluntarjoajan toiminnasta, kerättävistä tiedoista, evästeiden käytöstä ja tietosuojakäytännöistä voit lukea kyseisen palveluntarjoajan omalta sivustolta.

Sivustolla käytettävät palvelut

Käytämme sivustolla myös ulkopuolisia palveluita esimerkiksi markkinoinnin seuraamiseen ja palvellaksemme asiakkaitamme entistäkin paremmin. Alla on lyhyt kuvaus käyttämistämme ulkopuolisista palveluista. Suosittelemme, että tutustutte lisäksi palveluiden omiin tietosuojakäytäntöihin.

Google Analytics

Google Analytics on Googlen seurantatyökalu, joka kertoo muun muassa kuinka paljon sivustolla on vieraita tiettyinä aikoina ja mitä kautta kävijät tulevat sivustolle. Käytämme Analyticsiä markkinoinnin ja kohderyhmien käyttäytymisen seuraamiseen.

Lisätietoja: Googlen tietosuojakäytännöt ja Google Analyticsin tietosuoja- ja turvallisuusperiaatteet

Evästeiden hallinta

Voit poistaa olemassa olevat evästeet, sekä estää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Evästeiden poistaminen käytöstä voi kuitenkin olla esteenä sivuston asianmukaiselle toimimiselle.

Voit hallita Your Online Choices -palvelun avulla, miten tietojasi kerätään ja käytetään monessa eri palvelussa.


Uutiskirje

Päivitetty 28.5.2018

UKI Arkkitehtien uutiskirjeen Tietosuojaseloste
Puusepänkatu 6, 90130 Oulu
info@ukiark.fi

Keräämme henkilötietoja markkinointiuutiskirjeemme toimittamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Henkilötietojen antaminen on edellytys uutiskirjeen tilaamiselle. Toisin sanoen et voi tilata uutiskirjettä, jos et anna henkilötietojasi (Nimi ja sähköpostiosoite).

Uutiskirjeemme käyttää MailChimp-palvelualustaa ja rekisterimme on tallennettu heidän palvelimilleen. Voit tutustua MailChimpin tietosuojaselosteeseen linkin takaa. (englanniksi) https://mailchimp.com/legal/privacy/

Emme tee sinua koskevia profilointeja tai automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:

Säilytämme henkilötietojasi:

Sinulla on seuraavat oikeudet:


Rekrytointi

Tietosuojalaki (5.12.2018/1050)

Rekisterinpitäjä

UKI Arkkitehdit Oy, Puusepänkatu 6, 90130 Oulu

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hanna Säikkälä, 050 3104 889, hanna.saikkala@ukiark.fi

Rekisterin nimi

UKI Arkkitehtien rekrytointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjä kerää henkilötietoja hakemuksen jättäneistä työnhakijoista. Hakemus voi olla tiettyyn tehtävään osoitettu tai ns. avoin hakemus. Henkilötietoja voidaan kerätä UKI Arkkitehtien internet-pohjaisella rekrytointilomakkeella sekä haastatteluissa. Rekrytointilomake ja henkilörekisteri ovat palveluntarjoaja Sympan HR-järjestelmässä. Sympa, palveluntarjoajana, on henkilötietojen käsittelijä. Sympa käsittelee henkilötietoja ainoastaan tarjotakseen Sympa HR-palveluratkaisun. Sympa on vastuussa UKI Arkkitehdeille sekä suoraan viranomaisille.

UKI Arkkitehdit ei tee profilointia.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää pääsääntöisesti sisällään UKI Arkkitehdeille hakevista työnhakijoista seuraavanlaisia henkilötietoja:

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä yhteistyökumppaneillemme ja valikoiduille palveluntarjoajille. Henkilötietoja käsittelevät yhteistyökumppanimme ja palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla ja huolehtimaan niiden tietoturvallisesta käsittelystä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käyttäjän yksilöityjä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle esimerkiksi palvelua ylläpitäville palvelimille tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuurein, salasanoin tai muin teknisin keinoin. Rekisteröityjen tietoja sisältävät tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomat eivät pääse niihin käsiksi.

Tietojen säilytysaika

Työnhakija voi itse määrittää rekrytointilomakkeella, kuinka kauan haluaa hakemustietojensa olevan käytettävissä, vaihtoehdot ovat 1, 3 ja 6 kk. Vanhentuneita tai tarpeettomia henkilötietoja ei säilytetä.
Henkilötietojen tarkastusoikeus, korjausoikeus, poistaminen rekisteristä ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, korjauttaa tai pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot henkilörekisteristä. Pyynnöt tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn tulee todistaa henkilöllisyytensä.

Tietosuojaselosteen muutokset

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen.