Oppiminen ja kulttuuri

Kuva: Tommi Levy

UKI Arkkitehdeilla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus kulttuurirakennusten- ja oppimisympäristöjen suunnittelusta. Olemme suunnitelleet oppimisen uudisrakennuksia ja peruskorjauksia vuosikymmenten ajan. Otamme aina huomioon opetussuunnitelmien vaatimukset ja kehittymisen sekä paikalliset pedagogiset tavoitteet – muunneltavuus, viihtyisyys, työrauha ja erilaiset oppimisen tavat ovat suunnitelmiemme keskiössä. Olemme olleet mukana kehittämässä koulukonsepteja ja tilaratkaisuja viimeisimpiin oppimisympäristöjen haasteisiin.

Osaamiseemme kuuluvat myös kulttuurirakennukset, kuten musiikkisalit, kirjastot ja näyttelyrakennukset sekä niiden yhdistelmät. Suunnittelemissamme akustisesti ja tunnelmaltaan viimeistellyissä saleissa on musisoitu vuosikymmenien ajan. Pystymme vastaamaan nykypäivän tarpeisiin ja luomaan mutkikkaitakin eri aloja yhdistäviä kokonaisuuksia luovilla hybridiratkaisuilla.

Kustannustietoisuutemme sekä ymmärryksemme julkisista hankinnoista ja projektitoiminnasta ovat synnyttäneet luottamusta pitkäaikaisissa asiakkaissamme ja tehneet yhteistyöstämme luontevaa. Osallistumme myös alan tutkimustyöhön. Käyttäjälähtöinen ja vuorovaikutteinen suunnitteluotteemme, luovat ratkaisumme, vastuulliset työskentelytapamme ja laadukkaat suunnitelmamme ovat saaneet kiitosta tilaajiltamme. Laajaan yhteistyöverkostoomme kuuluu talotekniikan, akustiikan, kustannuslaskennan, vihersuunnittelun ja pedagogisten ratkaisujen asiantuntijoita. Olemme olleet mukana kehittämässä nykyaikaisten yhteistoimintamallien toimintatapoja. Olemme myös menestyneet yhteistoimintamallien arviointitilaisuuksissa etenkin ryhmätyöhenkisen asenteemme ja toimintolähtöisen suunnitteluotteemme vuoksi.

Koulutusten ja aiempien projektien kautta meille on kehittynyt vahva osaaminen muun muassa seuraavista asioista:

Kaikissa hankkeissamme tavoitteenamme on suunnitella toimiva, kestävä, muuntojoustava ja visuaalisesti tasapainoinen rakennus. Meille on tärkeää se, että rakennus sopii ympäristöönsä tai muutos sopeutuu rakennukseensa. UKIin voi luottaa kuin pukki sarviinsa.

Raimo Vittaniemi, rakennuttajainsinööri , Oulun Tilakeskus