Kiiminkipuiston koulu

Oulu 2020 8 583,00 brm² Oulun Tilapalvelut Tietomallihanke Terve talo Kuivaketju kymppi

Uusi Kiiminkipuistossa sijaitseva tiilirakennus muodostaa eheän ja yhteisöllisen kampuskokonaisuuden yhdessä 80-luvun lukio -ja kirjastorakennusten kanssa. Rakennuksen arkkitehtuurin lähtökohta on paikan henki, rakennus kunnioittaa alueen vanhaa rakennuskantaa, mutta materiaaleiltaan, väreiltään ja yksityiskohdillaan se edustaa tämän päivän aikaa kestävää arkkitehtuuria.

Rakennuksen sijoittelussa lisäksi on kiinnitetty erityistä huomiota saavutettavuuteen, turvallisuuteen ja piha-alueen toimivuuteen. 650 oppilaan yläkoulun kaksikerroksiset hiekanväriset rakennusmassat keltaisine katoksineen ovat mittakaavaltaan vanhoihin rakennuksiin sopivia ja ihmisläheisiä. Rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on Kiimingin keskusalueelle tunnusomainen tiili erilaisia muuraustapoja harkitusti sommitellen. Harmaankirjavaa tiiltä on piristetty keltaisilla puuosilla, puupaneloinneilla ja puurimoituksilla.

Kiiminginpuiston koulu ja taideteos ulkoa

Liikuntasalin julkisivua koristaa Minna Kangasmaan upea alumiinipronssilevyistä työstetty julkisivuteos Kunnianosoitus virtaaville vesille. Rakennus jakautuu kolmeen selkeästi hahmotettavaan tiiliverhoiltuun siipeen, joita yhdistää yhteisöllinen, valoisa, katutilaa kuvastava aula.

Siivet ovat helposti rajattavissa, mikä mahdollistaa iltakäytön ja harrastustoiminnan koulupäivän jälkeen. Opetussiipien kapean rungon ansiosta opetustiloihin saadaan runsaasti luonnonvaloa ja tilat ovat helposti valvottavia. Opetussiivet tarjoavat erikokoisia ja eriluontoisia, muuntuvia tiloja erilaisiin oppimistilanteisiin. Opetustiloja voidaan yhdistää suuremmaksi tilaksi esimerkiksi projektityöskentelyä varten ja suurempia opetustiloja tukevat pienryhmätilat sijaitsevat yleisopetustilojen lomassa.

Taito- ja taidesiiven avoin ja pajamainen luonne kannustaa luovaan oppiainerajat ylittävään työskentelyyn. Taidepajan toiminta välittyy lasiaukkojen läpi aulaan. Rauhalliset luonnonläheiset sävyt värittävät sisätiloja. Luonnonvalo on koettavissa kauttaaltaan koko rakennuksessa ja ulkonäkymiä on avattu kauniiseen puistoon päin.

Materiaalien valinnassa pitkäaikaiskestävyyteen, akustiseen toimivuuteen ja helppoon huollettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Leikkisyyttä tuovat tasoerot, sillat ja vetäytymiseen sopivat sopet.

Kiiminginpuiston koulun julkisivudetalji