Teollisuus ja infra

Kuva: Ilpo Okkonen

Teollisuuden rakennusten ja alueiden suunnittelun erityisosaaminen on yksi UKI Arkkitehtien vahvuuksista. Olemme suunnitelleet prosessiteollisuuden ja muiden teollisuusalojen rakennuksia 1950-luvulta lähtien. Teollisuuden rakennukset ja alueet ovat näkyviä maisemanmuokkaajia ympäristössä. Ne ovat usein myös satojen ihmisten työpaikkoja ja sisältävät hyvin monialaisia toimintoja. Yritykset haluavat viestiä alueidensa ja rakennustensa ulkoisella ilmeellä omaa laatutasoaan ja arvojaan.

Suunnittelemme laadukasta teollisuusarkkitehtuuria teollisuusrakennusten ehdoilla, jolloin ryhmätyö suunnittelu- ja rakentamisprosesseissa on erityisen tärkeää. Olemme toimineet enenevissä määrin myös asiakkaidemme ulkomaisissa kohteissa, kuten Belgiassa, Ranskassa, Englannissa, Skotlannissa, Uruguayssa ja Puolassa. Rakennuslupaprosessien läpivienti eri maissa ja rakentamisajan yhteistyö eri osapuolten kanssa muodostavat mielenkiintoisen tehtäväkentän, josta meillä on vankka kokemus. Olemme entisestään vahvistaneet alan suunnitteluosaamistamme meihin sulautuneen, ennen UKI Arkkitehtien tytäryhtiönä toimineen Arknovan kautta.

Olemme suunnitelleet muun muassa vesi-, höyry-, kaasu-, hiili-, turve-, biomassa- ja jätteenpolttolaitoksia. Erikoisosaamisalanamme on myös ydinvoimalaitosten arkkitehtisuunnittelu. Olemme suunnitelleen useita paperi- ja sellutehdaskohteita kotimaahan ja ulkomaille. Myös terästeollisuuden tuotantorakennukset ovat suunnittelukohteitamme. Nykyään myös liikenteen ja teknisen huollon rakennukset sekä teollisuus- ja varastorakennukset kuuluvat ydinosaamiseemme. Asiakkainamme ovat suuret suomalaiset prosessiteollisuuden ja terästeollisuuden yhtiöt sekä monet muut eri teollisuuden alojen toimijat.