Ympäristövastuullisuus

Vastuullinen liiketoiminta on ollut aina osana UKI Arkkitehtien arvoja. Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa, että yritys huomioi toimintansa sosiaaliset, taloudelliset sekä ekologiset vaikutukset. 

Utuinen metsä kuvituskuva

Tiedämme, kuinka ison vaikutuksen rakentaminen aiheuttaa ympäristölle. Vaikka rakennuttajilla on päätösvalta sen hillitsemiseen, suunnittelijoina meillä on ydinrooli vaikuttaa tärkeisiin päätöksiin. Tällä hetkellä lainsäädäntö edellyttää toimijoita panostamaan ympäristöasioihin minimitasolla, mutta tähän on tulossa muutos. Rakennettu ympäristö on keskeinen pala ilmastonmuutoksen ratkaisua ja me haluamme olla osana tätä ratkaisua.  

Me UKI Arkkitehdeillä tunnistamme oman toiminnan ympäristövaikutukset ja haluamme löytää konkreettiset keinot niiden vähentämiseksi ja edistää kestävää rakentamista. Siksi vuonna 2021 kestävän kehityksen edistäminen oli valittu liiketoiminnan kärjeksi yrityksemme strategian päivittyessä ja siihen tarkoitukseen muodostettiin vastaava tiimi.  

Marraskuussa 2022 meille on myönnetty Ekokompassi sertifikaatti.

UKI Arkkitehtien Ekokompassi sertifikaatti
Metsästä otetaan kuvaa kännykällä kuvituskuva

Ekokompassi-sertifikaatti 

Halusimme tehdä ympäristötyötämme järjestelmälliseksi ja mitattavaksi. Ekokompassin valinta muodostui muutamista tekijöistä: 

Miksi Ekokompassi? 

 • Sertifikaatti pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin
 • Ekokompassin sertifiointi ei tarkoita isoa muutosta kerralla, vaan jatkuvaa parantamista, joka sopii yhteen yrityksemme arvojen kanssa
 • Sertifikaatin saaminen vaatii ympäristöohjelman laatimista, joka sisältää eri mittakaavalliset tavoitteet, konkreettiset toimenpiteet ja aikataulut
 • EK-asiantuntija on ollut mukana ohjaamassa koko sertifikaattiprosessia
 • Sertifioinnin luotettavuuden varmistavat seuraavat faktat; Ekokompassin omistaa Suomen luonnonsuojeluliitto ja auditoinnin toteuttaa ulkopuolinen tarkastaja
 • Kilpailukyvyn kasvaminen. Myönnetty Ekokompassin sertifikaatti osoittaa, että UKI Arkkitehdit on sitoutunut kehittämään toimintaansa ekologisuuden näkökulmasta sekä pyrkii tarjoamaan parhaat suunnitteluratkaisut
Ekokompassi sertifikaattilogo
Pallodiagrammi UKI Arkkitehtien tehdyistä ympäristövastuullisuustoimista ja suunnitellut toimenpiteet

Ympäristölupauksemme

Pyrimme järjestelmällisesti kehittämään osaamistamme suunnitteluratkaisujen kokonaiskestävyydestä sekä vähentämään työntekomme aiheuttamaa luonnonvarojen kulutusta.

Utuinen metsä kuvituskuva

Ympäristöohjelma

 • Ympäristöohjelmassa asetettiin tavoitteet osa-alueittain ja päätettiin toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteille kirjattiin vastuuhenkilöt ja aikataulu. 
 • Yrityksemme ympäristövastaavaksi on nimetty Tamara Louis, joka on motivoitunut aiheesta ja johtaa kestävän kehityksen tiimin oman suunnittelutyön ohessa
 • Henkilökunnan perehtyminen: ympäristöasioiden tärkeyden nosto sisäisessä viestinnässä.  Tulevaisuudessa on tarkoitus tiedottaa sisäisesti sekä ulkopuolisesti konkreettisista ympäristösaavutuksista Ekokompassin mittareiden avulla
 • Toimitiloissa jo suoritetut muutokset koskevat jätehuoltoa, hankintoja ja energiakulutusta. Toimistojätteen lajittelua on kehitetty ja henkilökuntaa opastettu, sähkösopimukset päivitetty fossiilittomaksi ja IT-laitteiden tehokas kierrättäminen
 • Kestävään kehitykseen liittyvä koulutus koko henkilökunnalle on suunniteltu heti vuoden 2023 alkuun. Syvennetty koulutuskokonaisuus tarjotaan projektipäälliköille, jossa tarkemmin perehdytään elinkaarisuunnitelmiin ja hiilijalanjäljen laskentaan

Tavoitteet ovat riittävän kunnianhimoisia ja toimenpiteet ovat konkreettisia ja realistisia, ja niillä on merkitystä ympäristövaikutusten pienentämiseen

Sanna Rousu, Green effect Company, auditoija

GREEN BUILDING COUNCIL- jäsenyys

UKI Arkkitehdit Oy on mukana Green Building Council Finland ry:n toiminnassa. UKI Arkkitehdit Oy on myös yrityksenä yhdistyksen perustajajäsen. FIGBC on Suomen ainoa koko rakennusalan puolesta (rakennuttajat, suunnittelijat, yritykset yms) toimiva ympäristöasioiden kehittäjä. FIGBC järjestää vuosittain koulutuksia mm. rakentamisen kestävästä aluesuunnittelusta, vähähiilisyyden saavuttamisesta, hiilijalanjäljen raja-arvojen määrittämisestä, vastuullisesta sijoittamisesta ja kiertotaloudesta.

Yrityksemme toimitusjohtaja Mikko Heikkinen on yhdistyksen hallituksessa ja Marjaana Harjapää rakentamisen valiokunnassa.

UKI Arkkitehdit on #BuildingLife projektin kannattajajäsen.

Buildinglife somenosto UKI Arkkitehdit

Haluatteko lähteä matkaan kanssamme kohti hiilineutraalia rakentamista?