Metsä Fibre, biotuotetehdas

Äänekoski 2017 91 400,00 brm² Metsä Fibre Tietomallihanke

Metsä Fibren biotuotetehdas

Ajanmukaista teollisuusarkkitehtuuria Äänekoskella

Metsä Fibren biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Biotuotetehdas on Suomen metsäteollisuushistorian suurin investointi, arvoltaan 1,2 miljardia euroa. Tehdas käynnistettiin suunnitellusti vuoden 2017 elokuussa. Täyden tuotantokapasiteettinsa se saavutti vuoden 2018 elokuussa.

Metsä Groupin biotuotetehdas

UKI Arkkitehtien tiimi oli mukana biotuotetehtaan suunnittelussa vastuualueenaan arkkitehti- ja pääsuunnittelu. Tehdas edustaa niin ulkoasultaan kuin teknisiltä ratkaisuiltaan ajanmukaista teollisuusarkkitehtuuria. Rakennusten ja tuotantoprosessin suunnittelussa oli mukana satoja asiantuntijoita. Tiivis yhteishenki ja hyvä suunnittelun ohjaus vei hankkeen päätökseen aikataulussa.

Biotuotetehdas valmistaa havu- ja koivusellua kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Valtaosa sellusta myydään Suomen ulkopuolelle, pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan. Lisäksi tehdas valmistaa paljon muitakin biotuotteita, tuottaa bioenergiaa yli oman tarpeen, eikä käytä fossiilisia polttoaineita. Puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti.