Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun peruskorjaus

Helsinki 2023 4 500,00 brm² Senaatti

Peruskorjaus kohdistui koulun vanhempaan 1960-luvulla rakennettuun osaan. Vanhempaa rakennusosaa on laajennettu merkittävästi 1990-luvulla, jolloin aiemmin yksityisenä yhteiskouluna toiminut koulu muutettiin ranskalais-suomalaiseksi kouluksi.

Vanhemman osan on suunnitellut arkkitehti Toivo Korhonen ja erityisesti rakennuksen pääaulaa käsiteltiin suojeltuna. Nyt toteutettu peruskorjaus on tehty Museoviraston valvonnassa vanhaa Korhosen arkkitehtuuria kunnioittaen.

Kuva suojellusta pääaulasta - Helsingin Ranskalaissuomalaisen koulun peruskorjaus

Peruskorjattavassa osassa toimivat HRSK:n ala- ja yläkoulun vuosiluokat, koko koulua palvelevat liikuntatilat, oppilashuollon tilat sekä musiikki- ja kotitalousluokat. Kouluun tehtiin tilamuutoksia ja toteutettiin uusia kiintokalusteita mutta alkuperäistä toiminnallista ratkaisua eikä julkisivuja muutettu. Lisäksi kaikki tilat varustettiin tulo-poistoilmanvaihdolla, josta seurasi laajat muutokset luokkahuoneiden alakattoihin sekä kaksi uutta ilmastointikonehuonetta rakennuksen katolle.

Kuva uudesta luokkakohtaisesta kiintokalusteesta - Helsingin Ranskalaissuomalaisen koulun peruskorjaus
Kuva uudesta luokkakohtaisesta kiintokalusteesta.
Kuva suojellusta pääaulasta ennen kalustamista - Helsingin Ranskalaissuomalaisen koulun peruskorjaus
Kuva suojellusta pääaulasta ennen kalustusta. Tämä tila kunnostettiin sekä sen pinnat ja valaistus uusittiin.
Kuva luokkahuoneen kalustuksesta - Helsingin Ranskalaissuomalaisen koulun peruskorjaus
Kuva uudesta luokkakohtaisesta irtokalustuksesta.