Laakson yhteissairaala

Helsinki 190 000,00 brm² KOY Laakson yhteissairaala Tietomallihanke

Laakson yhteissairaala on Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän yhteinen psykiatrian ja somatiikan sairaalakokonaisuus, joka sisältää sekä uudisrakennuksia että peruskorjausta. Hankkeessa uudistetaan Laakson sairaala-alue Helsingissä sekä rakennetaan uudisrakennus myös Ohkolan sairaala-alueelle Mäntsälään.

Laakson sairaalaan tulee yhteensä 922 potilaspaikkaa sekä muita sairaalatoimintoja. Hanke toteutetaan allianssimallilla ja rakennukset valmistuvat 2026-2030 välillä. Kokonaislaajuus on 190 000 brm2.

Pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa Työyhteenliittymä Laakson LATU, johon kuuluvat UKI Arkkitehdit, Lukkaroinen Arkkitehdit, AW2 Arkkitehdit ja Arkkitehtitoimisto Tähti-Set