Kirjosiipi

UKI Arkkitehdeille voitto kaupunginosan suunnittelussa

UKI Arkkitehtien Kirjosiipi-ehdotus palkittiin Jyväskylän kaupungin ja Skanska Talonrakennus Oy:n järjestämässä yleisessä arkkitehtuurikilpailussa. Voittoisassa ehdotuksessa vanha tehdasmiljöö ja oivaltavat ekologiset ideat yhdistyvät kokonaisuudeksi, jossa rakentaminen tukee myös alueen yhteisöllisyyttä.

kirjosiipi_kuva

Kirjosiipi-suunnitelma rakentuu kolmesta toiminnallisesta vyöhykkeestä: aluetta ympäröivästä viherkehästä, ketjutetuista yhteispihoista sekä katutiloista. ”Tavoitteenamme oli luoda eheä, mutta toiminnallisesti monipuolinen, omaleimainen kaupunginosa, joka on vahvasti yhteydessä ympäristöönsä”, kuvailevat Kirjosiipi-suunnitelman lähtökohtia Sasu Alasentie ja Sampo Ojala.

Kirjosiipi-suunnitelmassa alueella virtaava Tourujoki kurottaa aina kortteleiden sisäpihoille asti. Alueen talot on suunnattu ja katot kallistettu siten, että aurinkoenergiaa voidaan rakennuksissa hyödyntää järkevästi.

uutis_pienikuva

Kisatöiden ehtona oli, että ne kunnioittavat kulttuurihistoriallisesti arvokasta teollisuusympäristöä.