M-realin uuden BCTMP-tehtaan ja Botnia uuden kuorimon suunnittelu Kaskisiin

M-real Oyj on tehnyt päätöksen valkaistua kemihierrettä (BCTMP)-massaa tuottavan tehtaan rakentamisesta Joutsenoon. Uusi tehdas sijoitetaan samalle tehdasalueelle Oy Metsä-Botnia Ab:n Kaskisten sellutehtaan kanssa.
Tehtaan suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota ympäristönsuojelullisiin asioihin. Mm. jätevesien uudelleenkäytössä sovelletaan uutta tekniikkaa.