VALO™2.0 – paikkariippumaton, monimuotoinen ja ketterä

UKI Arkkitehtien kehittämä vuorovaikutteinen VALO™-suunnittelumenetelmä on valmis nousemaan seuraavalle tasolle. VALO™2.0 valmistuu asiakkaiden ja UKIn suunnittelijoiden käyttöön toukokuun loppuun mennessä.

VALO™2.0 on virtuaaliteknologioita hyödyntävä suunnittelumenetelmä, jota voidaan käyttää rakennus- ja aluesuunnittelussa. VALO™-menetelmän keskeinen tavoite on löytää asiakkaan toimintaa tukevia tilaratkaisuja pureutumalla vuorovaikutteisessa suunnittelussa käyttäjän toimintaprosesseihin syvällisemmin. Edelleen päivitetyn menetelmän ydinajatukset säilyvät samoina. Tulevaisuudessa VALO™2.0 tukee asiakkaiden ja suunnittelijoiden tavoitteita monimuotoisemmin ja joustavammin.

”Uutta VALO™ 2.0:ssa on myös paikkariippumattomuus sekä erilaisiin ja erikokoisiin projekteihin skaalautuvat työkalut. Nopeus, ketteryys, modulaarisuus sekä etäkäyttömahdollisuus tekevät menetelmästä erittäin mielenkiintoisen monelta kantilta katsottuna”, sanoo Minna Kuivas, VALO™2.0-projektipäällikkö.

”Tekniikan päivittäminen auttaa meitä saavuttamaan uusia ulottuvuuksia asiakaspalvelussa. On tärkeää, että asiakas pääsee mukaan suunnittelemaan ja arvioimaan tiloja ja hän saa mahdollisuuden vaikuttaa. Tavoitteena on myös jakaa informaatiota, jotta mahdollisimman moni loppukäyttäjä olisi tietoinen siitä, millainen ratkaisu on suunnitteilla”, lisää arkkitehti Kimmo Turpeenniemi.

Moneen tarpeeseen useille toimialoille

VALO™2.0-projekti muotoilee, testaa ja kehittää UKI Arkkitehtien sisäisiä suunnitteluprosesseja menetelmän kehittämisen rinnalla. Tavoitteena on implementoida uudistunut menetelmä osaksi arkkitehtisuunnitteluprosessia. Projektissa tutkitaan myös uusia palveluita, jotka havainnollistavat suunnitteluratkaisuja mahdollisimman aidosti.

VALO™2.0-menetelmä mukautuu moneen tarpeeseen ja soveltuu useille toimialoille – uusiin isoihin rakennushankkeisiin ja suuriin käyttäjämääriin, mutta myös muutoskohteisiin ja pienten tilojen tarkasteluun.

Pohjimmaisena tavoitteena on päästä eroon – tai ainakin vähentää todella merkittävästi – valmistumisen jälkeisiä muutoksia

Kimmo Turpeenniemi, UKI Arkkitehdit

VALO™2.0-projekti sisältää kolme demoprojektia, joista kaksi tehdään yhteistyössä asiakkaiden kanssa, yksi on UKIn sisäinen demokohde. Demoprojekteissa testataan menetelmän sekä siinä käytettävien työkalujen ja laitteiden toimivuutta yhdessä suunnittelijoiden ja asiakkaiden kanssa.

Valitut kohteet on mallinnettu virtuaalitiloiksi, joista pidetään suunnitellut katselmoinnit tilojen käyttäjien kanssa ja kerätään palaute. Palautteen perusteella tehdään tarvittavia päätökset ja muutokset suunnitelmiin.

”Demoprojektit etenevät suunnitelmien mukaisesti, ja olemme saaneet paljon arvokasta palautetta ja kokemusta uudistuneen menetelmän käytöstä ja sen toimivuudesta”, kiittävät Kuivas ja Turpeenniemi.

Keskustelua etäyhteydellä valomallista

Toimivampia tiloja ja säästämistä rakentamisessa

UKI Arkkitehdit on ollut VALO™-menetelmällään vuorovaikutteisen suunnittelun edelläkävijä Suomessa. Sittemmin osallistavan suunnittelun ajatus on yleistynyt, ja samalla on tapahtunut terminologista vesittymistä, kuvaa UKIn johtava 3D-visalisoija Jaakko Teppola.

”Virtuaalimallin katselmointi voi tarkoittaa hyvin eri asiaa palveluntarjoajakohtaisesti, mikä näkyy asiakkaille tasoltaan kirjavana palveluna. Alkeellisimmillaan asiakkaille tarjotaan virtuaalisuutena mallin pyöritystä ei-stereona läppärin ruudulta”, Teppola sanoo.

”Meillä asiakas voi katselmoida stereona 1:1-koossa cavessa, jolloin ollaan hyvin lähellä realistista käyttötilannetta. Meidän ratkaisumme mahdollistaa myös katselmoinnin etäyhteydellä. Tilaajalle näillä palveluvaihtoehtojen laadulla ja hyödyllä on merkittävä ero”, hän jatkaa.

VALO™2.0:n hyödyntäminen merkitsee toimivampia tiloja ja säästöjä rakentamisessa ja elinkaarikustannuksissa. Korkea asiakastyytyväisyys saavutetaan, kun asiakas kokee menetelmän tuottavan aitoa lisäarvoa.

”VALO™2.0-on meille yrityksenä kilpailuvaltti, jonka avulla pystymme palvelemaan asiakasta paremmin. Vakioitu prosessi helpottaa ja tehostaa suunnittelijoiden työtä sekä varmistaa työn laatua”, Jaakko Teppola summaa.