Nimbus-talo

Porvoo 2023 4 000,00 brm² Porvoon kaupunki Korjausrakentaminen

1980-luvun alussa rakennettuun liikekiinteistöön saneerattiin Porvoon kaupungin toimialojen uudet yhteiset toimitilat. Kiinteistö sijaitsee aivan keskustassa, Porvoon torin kulmassa.

Kaupungin toimialat muuttivat Nimbus-taloon kolmesta eri toimipisteestä. Uudet yhteiset toimitilat tukevat Porvoon kaupungin toimitilastrategiaa tilojen toiminnallisuus, viihtyisyys, joustavuus, ekologisuus ja tilatehokkuus keskiössä. Yhteisillä toimitiloilla parannetaan myös toimialojen välistä yhteistyötä.

Nimbus-talon toimitilahankkeessa vanhan rakennuksen käyttötarkoitus muutettiin ja talotekniikka uusittiin kokonaisuudessaan. Rakennuksen runkoon sijoitettiin uusia talotekniikkakuiluja, joiden ansiosta tekniikka jakaantuu tiloihin tasaisesti ja tilojen modulaarisuus toteutuu.

Akustiikkaan ja valaistukseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Esteetöntä kulkua parannettiin uusimalla molemmat hissit ja ulottamalla hissiyhteys myös ylimmän kerroksen kokoustiloihin.

2. ja 3. kerroksen tilat muodostuvat toimialojen työpistealueista, niihin liittyvistä tukitiloista, eri kokoisista neuvottelu- ja vetäytymistiloista sekä taukotiloista.

2. kerroksessa on suuri monikäyttöinen yhteistila, joka on sijoitettu osittain vanhan liikerakennuksen lasikattoiseen liukuporrastilaan. Samasta kerroksesta löytyy myös hiljaiseen työskentelyyn tarkoitettu kirjastotila.

Ylimpään kerrokseen sijoittuu muuntojoustavia kokous- ja koulutustiloja, jotka ovat yhdistettävissä keskenään avattavilla siirtoseinillä. Kokoustilojen yhteyteen rakennettiin kaksi kattoterassia, joista avautuu näkymät Porvoon kaupunkiin. Myös työntekijöiden puku- ja pesutilat sijaitsevat ylimmässä kerroksessa.

Sisustussuunnittelussa kohteeseen määritettiin aikaa ja käyttöä kestävät pintamateriaalit ja kiintokalusteet. Kerroksissa toistuu keskialueen seinien tammiviilupinnat sekä mustat tiloja jakavat lasiseinärungot ja ovet.

Lasipintojen huomioteippaukset ja tekstiilimattojen kuviointi toistavat yhtenäistä ilmettä. Käytävätilojen ja kulkureittien askelääniin on tuotu vaimennusta dB-pohjaisella vinyylilaatalla.

Irtokalustesuunnittelu aloitettiin olevien kalusteiden inventoinnilla. Nimbus-talossa hyödynnettiin runsaasti eri toimipisteissä olleita hyväkuntoisia kalusteita ja osa vanhoista kalusteista kunnostettiin. Uusia kalusteita hankittiin tarpeen mukaan.

Tiloissa työskenteleviä käyttäjäryhmiä osallistettiin suunnittelun eri vaiheissa mm. henkilöstökyselyn, viestinnän ja työpajojen avulla.

Kohde on valmistunut 2023 marraskuussa ja otettu vaiheittain käyttöön alkuvuodesta 2024.

Hanke jatkuu kiinteistön 1. kerrokseen sijoittuvilla asiakaspalvelutiloilla, jotka valmistuvat vuoden 2024 aikana.

Valokuvat Kuvio