Rautatalo

Helsinki Korjausrakentaminen

Rautatalo valmistui vuonna 1951 Alvar Aallon toimiston voittaman arkkitehtuurikilpailun tuloksena Helsingin ydinkeskustaan. Rakennus ja sen arvokkaat sisätilat suojeltiin rakennussuojelulailla vuonna 1991. Aikansa edistyksellisintä liikerakentamista ilmentäneen rakennuksen nimi juontaa sen käyttäjänä toimineesta Rautakauppojen keskusjärjestöstä. Ympäröivä kaupunkitila ja kehittyvä liikekeskusta oli Rautatalon suunnittelussa tärkeässä roolissa. Katukuvassa Aalto halusi liittää rakennuksen kuparisen julkisivun mittakaavallisesti viereiseen Eliel Saarisen suunnittelemaan rakennukseen. Rautatalon keskeinen arkkitehtoninen idea on suurelle sisäpihalle sijoittuva pyöreistä kattoikkunoista luonnonvalon saava valopiha – marmoripiha – johon ylempien kerrosten sisätilat liittyvät parvien kautta. Aallon omien sanojen mukaan ”Rautatalo on rakennettu sisältä ulospäin”. Rakennukseen suunniteltiin paljon uniikkeja alkuperäisdetaljeja ja materiaalipaletti oli tarkkaan harkittu. Muun muassa Aallon suunnittelemista ovenkahvoista tunnetuin, Rautatalo-vetimeksi kutsuttu malli teki ensiesiintymisensä tässä rakennuksessa.

Rautatalon sisäaulan valokate yläpuolelta kuvattuna 1950-luvulla. Kuva: Aarne Pietinen
Sisäpihan pyöreät kattoikkunat 1950-luvulla kuvattuna
Kuva: Aarne Pietinen

2000-luvulla Stockmann-tavaratalon suuri muutostyö naapurissa sekä keskustan huolto- ja pysäköintitunnelin rakentaminen toivat mukanaan harkittuja muutoksia myös Rautataloon. Tavaratalon vastakkaisissa kiinteistöissä kellaritiloja yhdistettiin siihen Keskuskadun alle rakennetuilla kaupallisilla tiloilla ja katutason liiketiloja aktivoitiin osana uudistusta. Myymälätiloja integroitiin tiiviisti tavarataloon: mm. talotekniikka, ilmanvaihto, palohälytys, sprinklaus ja savunpoisto liitettiin Stockmannin järjestelmiin. Laadimme tuolloin myös kaavoitusta palvelevia käyttöselvityksiä ja kaavoituspyynnön liittyen kellaritilojen kaupallisiin laajennusmahdollisuuksiin sekä naapurikiinteistön kanssa yhteisen sisäpihan kehitykseen ja kattamiseen.

Vuosina 2013–14 suoritettiin mm. sisäpihojen ja Marmoripihan yläpuolisten julkisivujen peruskorjaukset, sisääntuloaulan pääportaan restaurointi sekä liiketilamuutoksia katutasoon tulleelle kahvilalle. Korjauksessa ratkaistavana oli mm. julkisivun peltiverhouksen uusimistapa, joka parhaiten säilytti Rautatalon arkkitehtuuria. Suojelukohteessa sovellettiin säästävää korjausperiaatetta ja pyrittiin estämään korjaustoimenpiteiden ennakoimattomat laajenemiset. Se edellytti mm. vanhojen peltiarkkien profiilin ja mitoituksen huolellista noudattamista sekä kiinnitystavan ja liittymien yksityiskohtien säilyttämistä. Toteutusvaiheessa nousseita kysymyksiä ratkaistiin yhteistyössä Alvar Aalto -säätiön kanssa ja laadittiin hankkeesta Museoviraston suosittelema korjausraportti. Pääportaan alkuperäisiä marmorisia askellaattoja sekä tammisia askelrintoja säästettiin ja toimitettiin Alvar Aalto -museon varastoon.

Ark.tsto. Laatio (UKI Arkkitehdit)
Pääsuunnittelija: Mats Klockars, Ville Ylönen
2023–, tilamuutoksia, esitemateriaaleja
2006-2014, peruskorjaus- ja muutostöitä, restaurointeja, kaavoituspyyntö