Rokuan leirikeskus

Oulun seurakuntayhtymä Muhos 2013

Ympäristö ohjasi leirikeskuksen suunnittelua

Rokuan omaleimainen ympäristö jäkäläkankaineen, syvine kirkasvetisine järvineen, harjuineen ja suppineen antaa hienot puitteet Oulun seurakuntayhtymän leiri- ja koulutustoiminnalle. Yhtymä uudisti 2010-luvun alussa leirikeskustaan Rokualla vastaamaan seurakuntien moninaisiin tarpeisiin sekä soveltuvaksi lasten, nuorten, aikuisten, vanhusten ja vammaisten käyttöön.

Leirikeskus on perustettu 1970-luvulla. Sitä täydennettiin 1980-luvun lopulla majoitus- ja ravintolarakennuksella. Nyt huonokuntoiset 1970-luvun rakennukset purettiin ja majoitus- ja ravintolarakennukseen tehtiin täydellinen peruskorjaus- ja muutostyö. Uusi koulutusrakennus rakennettiin entisen paikalle arvokkaan luonnon säästämiseksi. Rakennuksessa on tiloja oppitunneille, harrasteille ja vapaa-ajan vietolle. Sauna rakennuksesta tehtiin myös liikuntaesteisille soveltuva.

Uudet rakennukset ovat betonirakenteisia ja puuverhoiltuja. Yhtenäisten kattopintojen alle jää oleskeluterasseja ulkoaktiviteetteja varten. Luokkatiloja hallitsevat suuret ikkunat. Piha-alue pyörätuolireitistöineen, nuotiopaikkoineen ja leiri kirkkoineen arassa hiekkapohjaisessa maastossa ja jyrkässä rinteessä vaati tarkkaa suunnittelua. Tilojen sopivuus eri käyttäjäryhmille varmistettiin VALO™-menetelmän avulla. Eri työntekijäryhmät pääsivät tutustumaan tiloihin jo hankesuunnitteluvaiheessa. Virtuaalimallinnus osoitti lisäksi, että uudisrakennusten määrää saattoi vähentää ja näin säästää kustannuksia.