Stockmann, Helsingin tavaratalo

Helsinki 2010 130 000,00 brm² Korjausrakentaminen

Rakennusprojektina Stockmann Oyj Abp:n Kasvu-projekti kuului Suomen kaikkien aikojen suurimpiin: hankkeessa rakennettiin uutta ja kunnostettiin vanhaa tavarataloa yhteensä 130 000 m². Uusia maanalaisia huolto- ja pysäköintitiloja varten louhittiin kalliota yli 200 000 m³. Rakennustyöt käynnistyivät alkuvuodesta 2006 ja valmistuivat vaiheittain vuoden 2010 loppuun mennessä. Stockmannin uudistukseen liittyi oleellisesti myös Helsingin keskustan huoltotunnelihanke, jossa tavaratalon tarpeet toimivat alkuun saattavana voimana. Kaksi kilometriä pitkä tunneli oli Helsingin kaupungin ja tunneliin liittyneiden kiinteistöjen yhteinen hanke. Kasvun jälkeen tavarataloon on toteutettu jatkuvasti ja laajalti mm. myymälämuutoksia, sisätilojen design-manuaali, julkisivuvalaistusta ja valomainoksia, tilojen käyttötarkoitusten muutoksia sekä kahvila- ja ravintolauudistuksia. 

aksonometrinen leikkaus pysäköintijärjestelyistä

Helsingin Stockmann tavaratalo on Helsingin maamerkki ja Pohjoismaiden suurin ja Euroopan viidenneksi suurin tavaratalo. Alkuperäinen kahdeksankerroksinen rakennus valmistui vuonna 1930 arkkitehti Sigurd Frosteruksen suunnittelemana. Tavaratalon sisustus, tekniset laitteet ja tarjolla olevat tavarat edustivat kaikki viimeisintä muotia, ja tavarataloa sanottiinkin eurooppalaisen kaupunkielämän symboliksi. Tavarataloa on myöhemmin uudistettu, korotettu ja laajennettu eri vaiheissa. Alkuvaiheen muutoksien suunnittelussa mukana oli Frosterus itse. Suuri laajennus valmistui käyttöön vuonna 1989, kun toiminnot laajenivat tontilla sijainneeseen Argoksen taloon, josta säilytettiin julkisivut. Tavaratalon eteläpäätyyn ei tuolloin pystytetty Frosteruksen suunnitelmissa esiintynyttä tornia, vaan arkkitehti Kristian Gullichsenin suunnittelema lisärakennus. 

2010-luvun muutokseen ja laajennukseen arkkitehdit Pekka Laatio ja Weikko Kotila suunnittelivat Museoviraston valvonnassa rakennuksen sisäpihaan liittyvän täydennysrakentamisen, jota jo Sigurd Frosterus oli visioinut. Ylös rakennettiin uusi, kuudennesta kerroksesta lasikattoon avautuva valopiha, joka tuo siihen liittyviin tiloihin avaruutta. Arkkitehtonisesti kiinnostava uusi kohde oli valokuilun ylimmän kerroksen kahvila, jolle hollantilaiskaton kaarimuodot ja vanhat ikkunat antavat luonnetta. Pohjoisessa ja idässä pienten pystyikkunoiden rivistöjen kautta avautuu jännittäviä näkymiä Helsingin katoille ja torneihin. Tavaratalon laajoissa sisätiloissa tehtiin alkuperäisten rakennusosien restaurointitöitä, joiden vastuusuunnittelijana toimi Weikko Kotila. Muun muassa keskeinen korkea lasikatteinen valopiha ja portaat entisöitiin. 

Stockmann valoaula trapetrsiesityksen aikaan vuonna 2010
Stockmannin valoaula ja kaidedetalji kuvattuna 2010

Kasvu-projektin tavoitteena oli saada 10 000 neliömetriä lisää kaupallista pinta-alaa; toteuttaa Herkku-osasto yhteen tasoon ja lisätä sen pinta-ala kaksinkertaiseksi; toteuttaa uusi asiakasystävällinen 600 autopaikan pysäköintilaitos; luoda asiakkaille entistä miellyttävämpiä ostoskäyntejä parantamalla tavaratalon teknisiä ratkaisuja ja yhteyksiä; sekä mahdollistaa Keskuskadun muuttaminen kävelykaduksi keskustan vetovoiman lisäämiseksi. Tavoitteet ylitettiin ja esimerkiksi uutta maanpäällistä kerrosalaa syntyi 2423 neliömetriä ja maanalaista 8484 neliömetriä. Tavaratalon elintarvikemyymälän selkeyttäminen kellarikerroksessa oli tärkeä ja iso suunnittelutyö. Uuden pysäköintilaitoksen valmistuttua entiset pysäköintitilat muutettiin myymälä-, sosiaali- ja taustatiloiksi. Laajennushankkeen yhteydessä Keskuskadun alaisia tiloja uusittiin ja peruskorjattiin sekä poistettiin Stockmannin katualueella ollut sisäänajoramppi. Stockmannin sekä useiden muiden alueen liikkeiden tavaranhuolto, jonka liikenteen määräksi arvioitiin lähes 500 huoltoautoa päivittäin, on nyt toteutettu Keskustan huoltotunnelin kautta maanalaisiin huoltotiloihin ja siten saatu huoltoliikenne pois katutasolta. Näin luotiin mahdollisuudet Keskuskadun muuttamiseksi kävelykaduksi. 

Ark.tsto. Laatio (UKI Arkkitehdit)
Suunnittelijat: Weikko Kotila, Mats Klockars
2001-2010 Kasvu -hanke
• tavaratalon peruskorjaus ja laajennus
• huoltotunneli
• pysäköintilaitos
2010- Tavaratalon muutokset