Työ- ja elinkeinoministeriö

Helsinki 2019 11 450,00 brm² Korjausrakentaminen

Ministeriöt Helsingin ydinkeskustassa ovat suojeltuja arvorakennuksia ‒ jokainen niistä on ainutlaatuinen. Osoitteessa Aleksanterinkatu 4–10 sijaitseva Työ- ja elinkeinoministeriön käytössä oleva rakennuskokonaisuus on muodostettu 1800-luvun alussa rakennetuista Sederholmin, Weckmanin, Cadeniuksen ja Borgströmin kauppiastaloista. Rakennus suojeltiin vuonna 1985 valtion omistamien rakennusten suojelusta annetulla asetuksella (480/85), ja nykyisin se on suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010). Eri osien alkuperäisinä suunnittelijoina ovat toimineet muun muassa C. L. Engel (1820), Th. Höijer (1883) sekä M. Välikangas & V. Vähäkallio (1939). Rakennus on ollut virastokäytössä 1900-luvun alusta alkaen. Omistajana on valtio, joten rakennuksen ylläpidosta sekä kehittämisestä vastaa Senaatti-kiinteistöt. Luonnollisesti ministeriöt ovat myös turvakriittisiä rakennuskohteita.

Talon historian laajin ja perusteellisin korjaus käynnistyi tammikuussa 2016 ja se tehtiin kahdessa osassa. Ministeriön työntekijät muuttivat talon siivestä toiseen hankevaiheiden välissä. Ensimmäinen osa valmistui maaliskuussa 2017 ja toinen kesällä 2018. Hanke sisälsi työtilat 300 työntekijälle, mikä on noin sata työpistettä enemmän kuin ennen korjausta. Työ- ja elinkeinoministeriö teetti kiinteistöstä työympäristökonseptin ja toteutti sen mukaisen monikäyttötiloihin perustuvan muutoksen peruskorjauksen yhteydessä. Senaatti tilasi yhdessä valtioneuvoston kanslian (VNK) kanssa tilatarpeiden kartoituksen, johon perustuen suunniteltiin tuleva tilankäyttö ja työympäristön parantaminen. Holvattuun kellariin tehtiin henkilökunnan puku- ja pesutilat, ensimmäisessä kerroksessa on sisääntuloaula ja neuvottelutiloja. Toisessa ja kolmannessa kerroksessa on työhuoneita ja neuvottelutiloja. Toiseen kerrokseen rakennettiin myös kahvila henkilöstön käyttöön.

Rakennuksessa on massiivitiilirunko, ja sen vanhimmat osat on perustettu maata ja kalliota vasten ladottujen kivien varaan. Uudemmat osat tukeutuvat teräsbetonianturoilla kallioon. Rakennuksessa on huomattava määrä erilaisia välipohjarakenteita, kuten tiiliholvin päälle rakennettuja puuvälipohjia, muita puuvälipohjia ja betonirakenteista kaksoislaattapalkistoa. Välipohjat olivat rakenteellisesti pääosin hyväkuntoisia, mutta niiden sekalaista materiaalia olevat täytöt poistettiin. Ilmanvaihdon saneerauksen myötä laajennettiin kolmea ilmanvaihdon konehuonetta ja rakennettiin yksi uusi. Kaikki ilmanvaihtokoneet ja suurin osa ilmanvaihtokanavista uusittiin. Kanavien reitityksiin kiinnitettiin erityistä huomiota ja kehitettiin räätälöityjä ratkaisuja työn edetessä.

Yhteistyö rakennussuojelusta vastaavien viranomaisten kanssa oli tiivistä. Hankkeen purkuvaiheessa toteutettiin paljastuvan rakennushistorian dokumentointi Senaatin toimesta. Kadunpuoleinen huonejako piti säilyttää mahdollisimman ennallaan suojelullisista sekä kaupunkikuvallisista syistä, eikä vesikaton kadunpuoleisilla lappeilla saanut tehdä muutoksia. Viiden huoneen katossa on alkuperäisiä kattomaalauksia, joita restauroitiin korjauksen yhteydessä. Jäljellä olevia vanhoja valaisimia modernisoitiin led-lampuin – ja tietenkin kristallikruunut huollettiin ja korjattiin.

2019
Ark.tsto. Laatio (UKI Arkkitehdit)
Pääsuunnittelija: Mats Klockars