Tutkimus: UKI Arkkitehdeille mainio arvosana

Taloustutkimus Oy teki joulukuussa 2006 oululaisen UKI Arkkitehdit Oy:n toimeksiannosta haastattelututkimuksen arkkitehtipalveluiden käyttäjien keskuudessa. Tutkitusta kuudesta oululaisesta arkkitehtitoimistosta haastatteluun osallistuneet arvioivat UKI Arkkitehdit Oy:n kokonaisarvosanaltaan alansa parhaaksi Oulun seudulla. Myös UKI Arkkitehdit Oy:n tunnettuus oli kuudesta yrityksestä paras.

Harkinnanvaraiseen otokseen valittiin rakennusalan yrityksiä, muita yrityksiä, kaupunkeja, kuntia ja kuntayhtymiä. Haastateltavat olivat Oulun seudulta, Pohjois-Suomesta ja myös muualta Suomesta. Kyselyyn vastasi 80 arkkitehtipalveluiden käyttäjää.