UKI Arkkitehdit suunnittelee
tulevaisuuden sairaalaa

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -ohjelma uudistaa Oulun yliopistosairaalan perusteellisesti. Seuraavan vajaan viidentoista vuoden aikana nykyiset Oysin rakennukset puretaan jokseenkin kokonaan ja korvataan uusilla.

Millaiset tilat uusi Oys sitten saa?

”Muunto- ja käyttöjoustavat sekä sellaiset, jotka tukevat sairaalan uusia työtapoja. Tässähän ei ole kysymys vain rakennusten uusimisesta, vaan ennen kaikkea siitä, että sairaalan toimintatapoja kehitetään ja muutetaan. Uusien tilojen täytyy mahdollistaa tämä”,

kertoo arkkitehti Raija-Liisa Miesmaa UKI Arkkitehdeistä. Hän toimii hankkeessa muuntuvan osan vastaavana arkkitehtina ja pääsuunnittelijan varahenkilönä.

Uuden sairaalan tekeminen alkaa lasten ja naisten sairaalasta, jonka rakentaminen käynnistyy alkuvuodesta 2018. Samalla ryhdytään pystyttämään myös niin sanotun ydinsairaalan ykkösvaihetta. Valmiiksi näiden on tarkoitus tulla vuoden 2021 loppuun mennessä.

UKI Arkkitehdit on osa laajaa allianssia, joka vastaa sairaalan suunnittelusta ja rakentamisesta. Aluksi toimisto oli mukana kehitysvaiheen KAS-allianssissa, nyt toteutusvaiheen TAS-allianssissa. 

Raija-Liisa Miesmaa huomauttaa, että paitsi valmiit tilat, myös niiden suunnittelu ja rakentaminen ovat muuntojoustavia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suunnittelua tehdään vielä osittain rakentamisen aikanakin.

”Rakennusten kiinteät osat kuten kantavat rakenteet, ulkovaippa ja porraskäytävät on nyt lyöty lukkoon, mutta muunneltavien osien suunnittelua voidaan jatkaa ajallisesti paljon pitempään. Suunnittelulle halutaan varata mahdollisimman paljon aikaa, jotta tilat varmasti täyttävät vielä viime hetkelläkin ilmenevät toiveet ja tarpeet”, hän toteaa.

Lasten ja naisten sairaala sekä ydinsairaalan ykkösvaihe ovat kooltaan yhteensä noin 46 000 neliömetriä.  UKI Arkkitehdit kumppanitoimistoineen on mukana myös ydinsairaalan kakkosvaiheen suunnittelussa, joka on parhaillaan alkamassa. Kakkosvaihe on vielä liki kaksi kertaa isompi hanke – sen bruttoala on yli 85 000 neliömetriä. Tämän jälkeen on vielä vuorossa seuraavia rakennusvaiheita, kunnes uusittu Oys on valmis vuonna 2030.