UKI Arkkitehtien toiminta kasvaa vahvasti pk-seudulla

UKI Arkkitehtien kaksi Helsingissä toimivaa yksikköä yhdistyy vuoden 2019 alkupuolella. Tämä toteutuu, kun UKI Arkkitehdit sulauttaa itseensä tähän asti tytäryhtiönä toimineen Arknovan. Oululainen arkkitehtitoimisto hankki Arknovan omistukseensa vuoden 2017 kevättalvella.

Pääkaupunkiseudulla UKI Arkkitehtien toimintaa tuli lokakuun puolivälissä vetämään johtava arkkitehti Mikko Kaira. Kiireisimpänä tehtävänään hän pitääkin sopivien tilojen löytämistä tämänhetkiseltä vahvuudeltaan kymmenen hengen arkkitehtijoukolle.

Helsingin-toimisto on keskeinen osa UKI Arkkitehtien kasvusuunnitelmaa. Mikko Kairan mukaan kolmen vuoden kuluttua UKI Arkkitehtien palveluksessa Helsingissä pitäisi olla parikymmentä henkeä.

”Oulussa UKI Arkkitehdit on jo niin iso, että kasvua on haettava muualta. Pääkaupunkiseudulla sen toteuttaminen on mahdollista. Markkinat täällä ovat isot, mutta toki myös kilpaillut”, hän toteaa.

Pääkaupunkiseudun markkinat mahdollistavat kasvun, mutta Kairan mukaan toisaalta myös suorastaan vaativat sitä: ”Kilpailukyky edellyttää, että meillä on riittävän paljon kokoa. Se tuo uskottavuutta ja voimavaroja ottaa vastaan isojakin projekteja.”

Mikko Kaira mainitsee myös, että UKI Arkkitehtien yhtenä erityisenä valttina on vuorovaikutteisen suunnittelun osaaminen.

Toimisto pyrkii pääkaupunkiseudulla vahvoihin asemiin kaikilla suunnittelualueillaan.  Kaira nostaa tässä yhteydessä esille muun muassa maankäytön suunnittelun, jonka huippuosaajana UKI Arkkitehdit on saanut mainetta useissa kilpailuissa.

Mikko Kaira työskenteli aikaisemmin FCG:n arkkitehtitoimialan vetäjänä.