Vakaata etenemistä ja hyviä onnistumisia

Toimitusjohtaja Mikko Heikkinen kertaa tyytyväisenä toimiston kuulumisia viimeksi kuluneen reilun vuoden ajalta. Hänen mukaansa toimisto on edennyt vakaasti niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti. Hän haluaa erityisesti nostaa esille muutamia poimintoja. Näistä ensimmäinen on Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen JUSTin valmistuminen.

UKI Arkkitehdeillä on parhaillaan työn alla useita muita suuria sairaalaprojekteja. Oulussa toimisto on osana Tierna-ryhmäksi nimettyä yhteenliittymää mukana yliopistosairaalan uuden lasten ja naisten sairaalan suunnittelussa. Samalla Tampereen yliopistosairaalan uudisrakennusten suunnittelu jatkuu.

Heikkinen on tyytyväinen myös toimiston viimeaikaiseen menestykseen useissa maankäytön suunnittelua koskevissa kilpailuissa.

Kevättalvella UKI Arkkitehdit hankki omistukseensa helsinkiläisen Arkkitehtitoimisto Arknova Oy:n.  Toimitusjohtaja Heikkinen kuvailee tunnelmia reilun parin kuukauden yhteiselon jälkeen ”oikein mukaviksi”.  Kaupan takana oli UKI Arkkitehtien halua kasvattaa toimintaansa myös pk-seudulla.

 

UKI Arkkitehdit saa uusia osakkaita

UKI Arkkitehdit Oy laajentaa osakaspohjaansa. Kaikki kuusi uutta osakasta ovat toimistossa työskenteleviä arkkitehtejä: Raija-Liisa Miesmaa, Pauli Koivisto, Kimmo Turpeenniemi, Teuvo Tuorila, Ulla Passoja ja Timo Tyynismaa.

Yrityksen pääomistajana pysyy edelleen toimitusjohtaja Mikko Heikkinen. Lisäksi jo aikaisemmin osakkaita ovat olleet toimiston arkkitehdit Kimmo Mansisto ja Pentti Komulainen.

Mikko Heikkisen mukaan osakaspohjan laajennuksen tavoitteena on ennen kaikkea varmistaa toimiston menestys ja kehitys myös jatkossa.

”Haluamme osakkuudella sitouttaa avainhenkilöitämme entistä vahvemmin UKI Arkkitehteihin. Meille on tärkeää, että avainhenkilömme ovat tiiviisti mukana rakentamassa yrityksen yhteistä tulevaisuutta. Toisaalta osakkuus myös osoittaa, että nämä puolestaan luottavat UKI Arkkitehteihin”, hän arvioi.

Heikkinen uskoo lisäksi, että toimiston sisäinen sitoutuminen ja luottamus heijastuvat myönteisesti myös asiakkaisiin.