Virtuaalimailman ”VALO” menetelmä käytössä

Uki Arkkitehdit on kehittänyt ja ottanut käyttöön ensimmäisenä maailmassa arkkitehtisuunnitteluun virtuaalimaailman sovelluksen luonnollisessa 1:1 mittakaavassa. Arkkitehtisuunnittelupalveluumme integroitu suunnittelumenetelmä parantaa merkittävästi käyttäjien ja arkkitehtien vuorovaikutusta suunnittelussa, sekä päättäjien hankkeiden arviointia eri hankevaiheissa. Menetelmä vastaa myös kestävän kehityksen haasteisiin muun muassa varmentamalla lopputuloksen oikeellisuutta. Tätä kautta kokonaisrakentamisen määrä vähenee rakennuksen elinkaaren ajalla.

Mallintamamme Seinäjoen uuden Y-talon (keskussairaalan laajennus) päivystyskeskus oli virtuaalitilassa käyttäjien arvioitavana ohjauksessamme syksyllä 2009. Tiloihin kävi tutustumassa noin 250 käyttäjien ja sidosryhmien edustajaa. Käyttäjien antama palaute kerättiin sekä analysoitiin asiakkaan kanssa yhdessä. Tämän suunnitteluprosessin jälkeen merkittävät muutokset siirtyivät takaisin suunnitelmiin.

Olemme mallintaneet ja suorittaneet asiakkaillemme käyttäjälähtöistä suunnitteluprosessiamme sairaalaympäristöjen lisäksi mm. opetus-, esitys-, toimisto-, sakraali- ja ravintolatilojen sekä ulkoalueiden eri suunnitteluvaiheissa.

Lisätietoja; Mikko Heikkinen 050-3055496