HUSin Jorvin Sairaalan uuden osastorakennuksen hankesuunnitelma on valmistunut

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja Uki Arkkitehdit Oy:n suunnittelijoista muodostuva konsulttiryhmä Triangeli on työstänyt suunnitelmaa tiiviisti syksystä saakka.

Osastorakennus täydentää sairaalakampusta ja uusii Jorvin sairaalan pääsisäänkäynnin. Sen tavoitteena on rakentaa yhtenäiset, toimintaa tukevat tilat erikoissairaanhoidon tarpeisiin.

Jorvin sairaalan uuden osastorakennuksen hankesuunnitelmavaiheen ilmahavainnekuva.

Uudisrakennus sijoittuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Jorvin sairaala-alueelle Espooseen. Siihen siirtyy somaattinen vuodeosastotoiminta, synnytystoiminta, lasten vuodeosasto- ja poliklinikkatoiminta, synnyttäneiden vuodeosasto sekä kuvantamisen tilat. Jorvin uuden osastorakennuksen toiminnalliset tilat jakautuvat viiteen kerrokseen, joiden lisäksi rakennuksessa on sisennetty ilmanvaihtokonehuone. Uusi osastorakennus on bruttoalaltaan 50300 neliötä.

Uusi osastorakennus liitetään kiinteästi Jorvin sairaalan päärakennusosaan ja Jorvin sairaalan uusi pääsisäänkäynti siirretään uuteen osastorakennukseen.

Jorvin sairaalan uuden osastorakennuksen hankesuunnitelmavaiheen ulkohavainnekuva.

Rakennus muodostaa korttelissa olevien rakennusten kanssa toimivan ja visuaalisen kokonaisuuden. Aikakausien ominaispiirteet näkyvät jokaisessa rakennuksessa, mutta niiden julkisivuissa on myös yhdistäviä tekijöitä. Omaleimaisuutta osastorakennukseen tuo päätyjen ulokeaiheet, joihin istutettu kasvillisuus tuo vehreyttä niin ikkunoiden kautta sisätiloihin kuin ympäristöönkin. 

Jorvin sairaalan uuden osastorakennuksen hankesuunnitelmavaiheesta havainnekuva aulatilasta.

Osastorakennus on moderni sairaala, jossa on toipumista edistäviä yhden hengen potilashuoneita, paljon luonnonvaloa sekä viihtyisiä aula- ja oleskelutiloja. Tila ovat monikäyttöiset ja muuntojoustavat. Työympäristössä huomioidaan toiminnan sujuvuus ja eri toimintojen läheisyyden tuoma hyöty, mikä tuo turvallisuutta ja yhteistyön helpottumista.

Rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2022 ja se tullaan ottamaan käyttöön vuonna 2026.