Jaettu voitto Törnävän sairaala-alueen yleisessä arkkitehtuurikilpailussa

Uki arkkitehtien ehdotus ”Elo” palkittiin Seinäjoella Törnävän sairaala-alueen yleisessä arkkitehtuurikilpailussa. Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin järjestämän kilpailun tavoitteena oli löytää vanhan sairaala-alueen valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun ympäristöön korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen suunnitelma, jonka pohjalta voidaan laatia asemakaavan muutos sekä toteuttaa täydennys- ja korjausrakentaminen ja viheralueiden ylläpito.

tornava_havainne1

Törnävän sairaalakokonaisuus on varsin yhtenäisesti rakennettu kokonaisuus 1920-1950-luvuilta. Käytöstä poistuville rakennuksille haettiin kilpailussa taloudellisesti kestäviä käyttötarkoituksia ja korkeatasoinen korjausrakentamisen tapa. Toinen keskeinen tavoite oli sopivan asemakaavallisen ratkaisun löytäminen kahdelle täydennysrakentamisalueelle vanhan sairaalan ympäristössä. Uutta rakentamista osoitettiin alueelle yhteensä n. 40 000 kerrosneliötä ja sen arkkitehtuurilta toivottiin yhteyttä ympäristön ominaisluonteeseen ja rakentamispaikan kulttuurihistoriaan.

tornava-havainne-4

Palkintolautakunta päätti, että kilpailussa ei jaeta lainkaan 1. palkintoa, vaan voittajat saavat jaetun 2. palkinnon. Toiseksi voittajaksi valitussa Uki arkkitehtien kilpailuehdotuksessa yhtenäinen ja aikanaan hyvin yhteisöllinen 1900-luvun alun sairaala-alue on uusien käyttötarkoitusten ja täydennysrakentamisen myötä otettu jälleen aktiiviseen käyttöön. Alkuperäistä käyttötarkoitusta mukaillen alueelle on sijoitettu yhteisöllisen asumisen lisäksi hyvinvointia, kulttuuria ja majoitusta tarjoavat palvelut sekoitettuna rakenteeseen. Olemassa oleva vaihteleva ja runsas viherympäristö on kilpailuehdotuksessa säilytetty ja palautettu entiseen rooliinsa parantavana virkistysalueena. Asemakaavallinen ratkaisu perustuu vanhaa rakennuskantaa kunnioittavaan sijoitteluun ja suuntauksiin sekä yhteisöllisiin pihapiireihin.

tornava_havainne2

Lisätiedot
UKI Arkkitehdit Oy
Sasu Alasentie
sasu.alasentie(at)ukiark.fi
044 283 4291