Kilpailuja ja menestystä

UKI Arkkitehdit on muutaman viime vuoden aikana osallistunut useisiin arkkitehtuurikilpailuihin – varsinkin alue- ja asuntosuunnittelua koskeviin. Toimiston menestys niissä on ollut erinomainen, mutta palataan siihen myöhemmin. Kysytään ensin, miksi toimisto ylipäänsä pitää kilpailuissa mukana oloa tärkeänä?

Vastauksen antaa arkkitehti SAFA Sasu Alasentie. Hänen mukaansa UKI Arkkitehdit on kiinnostunut etenkin sellaisista kilpailuista, joissa haetaan uusia toiminnallisia innovaatioita ja tuoreita näkemyksiä.

”Mielestäni meillä on yhteiskunnallinenkin tehtävä tuottaa ratkaisuja asumisen ongelmiin ja haasteisiin”, toteaa Alasentie.

Kilpailuihin osallistumalla pääsee myös mukaan kohdealueen suunnitteluun heti alusta lähtien.

”Toki tämä on lisäksi yksi keino kehittää omaa osaamistamme”, hän huomauttaa.

Suomen arkkitehtiliiton SAFA:n sääntöjen mukaisten yleisten kilpailujen ja kutsukilpailujen ohella UKI Arkkitehdit on ollut mukana kumppanina toimineiden rakennusliikkeiden kanssa tontinluovutukseen liittyvissä kilpailuissa.

Sasu Alasentie arvioi UKI Arkkkitehtien kilpailumenestyksen johtuvan paitsi hyvistä suunnitelmista myös perusteellisesta valmistautumisesta.

”Teemme pohjatyön huolellisesti. Keskeistä on myös kilpailun tavoitteiden sisäistäminen ja niiden mukaan toimiminen”, hän sanoo.

Monet UKI Arkkitehtien viimeaikaisista voitoista koskevat täydennysrakentamista vanhoille, usein kulttuurihistoriallisesti arvokkaille alueille. Tällaisia alueita Alasentie pitää suunnittelijalle ehkä kaikkein mielenkiintoisimpina ja haasteellisimpina.

Merkittäviä UKI Arkkitehtien kilpailumenestyksiä viime vuosina ovat:

 • Jyväskylä: Piippurannan alue, yleinen arkkitehtuurikilpailu
  – jaettu 2. palkinto (1. palkintoa ei myönnetty)
 • Pietarsaari: Siikaluodon alue, yleinen aatekilpailu
  – 1. palkinto
 • Seinäjoki: Törnävän alue, yleinen ideakilpailu
  – jaettu 2. palkinto (1. palkintoa ei myönnetty)
 • Tampere: Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä, arkkitehtuurikutsukilpailu
  – jaettu 1. palkinto
 • Inkoo: Inkoonrannan alue, arkkitehtuurikutsukilpailu
  – jaettu 1. palkinto