Kontinkankaan hyvinvointikeskus vihittiin käyttöön elokuussa

UKI Arkkitehdit Oy:n suunnittelema uusi hyvinvointikeskus Oulun Kontinkankaalle on valmistunut. Suunnittelun lähtökohtana oli rakennuksen peruskorjaus ja toiminnallinen uudistaminen, joka mahdollistaa Oulun kaupungin toimivan yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Kontinkankaan terveysasema

Hyvinvointikeskus ja hyvinvointipisteet muodostavat eritasoisten palveluiden kokonaisuuden, jossa asiakkaiden olosuhteet ja tarpeet toimivat ohjaavina tekijöinä. Henkilökunnan osaamisella ja asiakaslähtöisillä toimintatavoilla on pyritty luomaan mahdollisuudet palvella kaupunkilaisia yhdenvertaisesti.

Kontinkankaan aula

Kontinkankaan porrashuone

Oulun vanha lääninsairaala valmistui 1940-luvun alussa ja se edustaa puhdaspiirteistä sairaalafunktionalismia. Rakennus puistomaisine piha-alueineen on suojeltu asemakaavassa ja se on toiminut koko historiansa ajan sairaalana.

Kontinkangas pääty