Koulutus, seminaarit ja ekskursiot pitävät ajan tasalla

Ajan tasalla pysyminen vaatii arkkitehdeiltä muun muassa pistäytymistä aika ajoin koulun penkillä, seminaareihin osallistumista ja ekskursioilla käymistä. Arkkitehti Kimmo Turpeenniemi laskeskelee, että yrityksen väki osallistui vuonna 2017 yhteensä noin kahdeksankymmenen päivän ajan erilaisiin ulkopuolisiin koulutustapahtumiin.

Turpeenniemen mukaan muutama teema korostui koulutuksessa. Näitä olivat rakentamista koskevat määräykset ja lainsäädäntö, uudet suunnittelumenetelmät ja -ohjelmat sekä arkkitehtisuunnittelun uusimmat tuulet.

”Etenkin ensiksi mainittu näistä on nyt ollut paljon esillä, sillä vuoden 2018 alusta uudet asetukset korvaavat vanhat rakentamismääräykset”, hän huomauttaa.

Erilaista koulutusta on tarjolla valtava määrä. Sen joukosta onkin pyrittävä valitsemaan kaikkein kiinnostavin ja hyödyllisin anti. Läheskään kaikkea uutta tietoa ei toki tarvitse hakea oman yrityksen ulkopuolelta. Kimmo Turpeenniemi korostaa, että UKI Arkkitehtien henkilöstön joukossa on monipuolista osaamista, jota jaetaan työkavereiden kesken eri tavoin, joko varta vasten pidettävissä palavereissa tai arkisen työn ohessa.

Myös tutustumiskäynnit eri kohteisiin niin Suomessa kuin ulkomailla ovat tärkeitä. Tällaisille matkoille UKI Arkkitehtien väkeä osallistuu säännöllisesti.

”Tulevan kesän aikana yrityksen oma ekskursio suuntautuu Portugaliin”, kertoo Kimmo Turpeenniemi.

Tuoretta osaamista ja näkemystä UKI Arkkitehdeille tuovat myös alan opiskelijat, joita on yrityksessä töissä jatkuvasti. Hyöty on molemminpuolinen, sillä opiskelijat saavat kokeneempien arkkitehtien kanssa työskennellessään varmuutta omaan suunnittelutyöhönsä.