Lisää pääsuunnittelijaosaamista UKI Arkkitehdeille

Vesa-Pekka Kiiskinen

Arkkitehti Vesa-Pekka Kiiskinen palasi UKI Arkkitehdeille rakennusteollisuuden pestistään. Keskustelut UKIn avainhenkilöiden kanssa tekivät paluupäätöksestä helpon: mielenkiintoiset persoonat, monipuolinen osaaminen ja inhimillinen ilmapiiri vetivät puoleensa. Yhteistyön arkkitehtuuriin vahvasti uskova Vesa-Pekka tuo mukanaan lisää osaamista pääsuunnittelijana ja projektinvetäjänä UKI Arkkitehdeille.

”Pöydän toisella puolella istuminen vahvisti tunnetta, että hyvä rakennus syntyy yhteistyöllä. Kaikkia osapuolia tarvitaan onnistuneeseen lopputulokseen. Eri toimijoiden pitää pystyä toimimaan yhteistyössä, jossa jokaisella on paikkansa”, sanoo vajaan neljän vuoden teollisuudessa työskentelyn jälkeen UKI Arkkitehdeille palannut arkkitehti Vesa-Pekka Kiiskinen.

Kuuden UKI-vuoden jälkeen Vesa-Pekka siirtyi vuonna 2016 pörssilistattuun rakennusyhtiöön, jossa hänen tehtävänsä kehittyivät arkkitehtisuunnittelijasta pääsuunnittelijaksi ja lopulta suunnittelupäälliköksi vastaamaan eri suunnittelualojen kokonaisuudesta.

Rakennusliikkeessä suunnittelupäällikkönä – ja samalla koko hankkeen pääsuunnittelijana – Vesa-Pekka pääsi näkemään tuotannon näkökulmasta, kuinka rakennukset nousevat. Samalla hän oppi, miten tietomalleja voidaan hyödyntää suunnittelun eri vaiheissa ja miten logistiikka liittyy sujuvaan kokonaisuuteen.

”Kokemukset rakennusteollisuudessa toivat suuren harppauksen omaan tietotaitoon ja näkemykseen. Siellä pääsi kehittymään myös epämukavuusalueella. Suurin hyöty oppimastani on, että nyt osaan katsoa kokonaisuutta objektiivisemmin niin asiakkaan kuin rakentajan ja suunnittelukokonaisuuden näkökulmasta”, hän sanoo.

Työuransa alussa ennen UKI Arkkitehteja Vesa-Pekka työskenteli Lappset Groupilla muotoilijana – siis taideteollisuuden, tehdastuotannon ja teollisuuden risteyskohdassa. Haasteena oli suunnitella leikkiin ja liikuntaan kaupallisesti myyviä ja kestäviä välineitä, jotka ovat myös järkevästi teollisesti valmistettavissa.

”Rakentamisessa on paljon samaa: se, mitä suunnitellaan, pitää pystyä myös valmistamaan kustannustehokkaasti. Kun rakennus alkaa työmaalla nousta montunpohjalta ylöspäin, sielläkin usein käsitellään teollisesti valmistettuja komponentteja.”

Keskiössä ihmiset ja heidän osaamisensa

Projekteissaan rakennusliikkeessä Vesa-Pekka Kiiskinen viihtyi asiakasrajapinnassa rakenteilla olevissa hankkeissa sekä neuvottelemassa uusista projekteista mm. kilpailullisissa neuvottelumenettelyissä. Siinä työssä asiakkaan näkökulman ymmärtäminen ja loppukäyttäjien kuunteleminen olivat arvossaan.

”UKIlla luonnollisia alueita minulle ovat asumisen ja toimitilarakentamisen myyntitoiminta sekä koulut ja päiväkodit kokonaisuudessaan. Rakennusliikkeiden tuottavuuden kannalta on erittäin tärkeää, että suunnittelussa keskitytään oikeisiin asioihin. Tietomallien hyödyntämisessä on nähty vasta jäävuoren huippu.”

”Malleista saatavan tiedon hyödyntäminen rakentamisessa lisää tuottavuutta ja parantaa laatua,” paukuttaa Kiiskinen, jonka monissa kohteissa hankittu suunnittelun johtamisen kokemus on nyt UKIn rakennusliikeasiakkaiden käytössä.

UKI Arkkitehdit on kulkenut viime vuosina kasvun ja kehityksen tiellä. Vesa-Pekka löytää syyksi siihen vahvan osaamisen eri sektoreilla, mutta myös kulttuurin, jossa hyvä henkilöjohtaminen yhdistyy empatian ja inhimillisyyden ilmapiiriin.

”UKIla töitä tehdään ihmisten kesken, ihmiset ja heidän osaamisensa keskiössä. Kun asiantuntijalla on hyvä olla työyhteisössä, hän on paitsi onnellinen myös tuottava.”

”Työelämä muuttuu, ja etenkään uusi sukupolvi ei halua vastaanottaa kaikkea ylätasolta juntattuna ja ohjattuna. He arvostavat hyvää kohtelua ja mahdollisuuksia hyödyntää ja kehittää osaamista. Siksi UKI-tyylinen empatia ja inhimillisyys ovat meidän voittavia tekijöitä”, Vesa-Pekka Kiiskinen päättää.