Oulun Lasaretin saaren arkkitehtuurikutsukilpailu

UKI Arkkitehdit Oy kutsuttiin Oulun kaupungin, Hengitysliitto ry:n ja Rakennusteho Group Oy:n järjestämään arkkitehtuurikilpailuun johon kutsuttiin kolme osallistujaa. Tavoitteena oli löytää ehdotus Oulun Lasaretin saaren täydennysrakentamisen ja asemakaavamuutoksen perustaksi. Kilpailu toteutettiin SAFA:n kilpailusääntöjen mukaisesti.

Suunnittelukilpailussa halutiin löytää ratkaisu, joka huomioisi Oulujoen suiston historiallisen ja valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 2009) lähtökohdat ja ominaispiirteet, ja kehittäisi aluetta nykyistä monipuolisempaan käyttöön sen nykyisille toiminnoille ja korkeatasoiselle asumiselle täydennysrakentamisen avulla. Ehdotuksen tuli olla kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti, toiminnallisesti ja asuttavuudeltaan korkeatasoinen. Kokonaisrakennusoikeudeksi oli määritelty noin 13000 m².

Lasaretinsaari erottuu kaupunkikuvallisesti alueen muusta rakentamisesta. Oulujoelta päin katsottuna alue on eheä, maisemasta irrallinen kokonaisuus, joka on myös UKI Arkkitehtien ehdotuksen lähtökohta. Kulttuurihistoriallisesti arvokas Lasaretinsaaren kokonaisuuden täydennysrakentaminen tehtiin vanhoja rakennuksia kunnioittaen ja niille tilaa antaen. Oulujoen pintaan heijastuva kukkulamainen kokonaisuus täydentyi uusilla rakennuksilla rauhallisen varmaotteisesti.

Kilpailualue rajautui suureen ja vehreään julkiseen kaupunkipuistoon. Ehdotuksessamme rakennettu ympäristö ja puisto sulautuivat toisiinsa asteittain. Kasvillisuus nousi puistosta pysäköintitilojen viherkansille ja kerrostaloasuntojen viherhuoneisiin. Asuntojen korkeat ja pystysuuntaiset ikkunat avautuivat moneen suuntaan ja tarjosivat näkymiä joelle, puistoon ja sisäpihoille. Länsikorttelin Townhouse tarjosi loft-tyylisiä asuntoja, joiden pohja oli muokattavissa asukkaan toiveiden mukaan.

heijastus-ilmakuva_3-web

16.8.2017 julkaistussa kilpailutuloksessa palkittiin helsinkiläinen ARK-house arkkitehdit Oy. UKI Arkkitehtien ehdotusta kiiteltiin rauhallisesti ja harmonisesti aluetta täydentäväksi, vihersuunnittelua ympäristöön sopivaksi, ja asuntoratkaisuja monipuolisiksi ja paikan erityisluonteen hyödyntäviksi.