OYSin B-talon urakkasopimus allekirjoitettiin

Sairaalasuunnittelu on UKI Arkkitehtien vahvaa erityisosaamista. OYS 2030 on maailman älykkäin sairaala, jonka suunnittelun keskiössä on käyttäjälähtöisyys ja käyttäjien kuunteleminen.

OYS 2030 -hankkeen B-osan toteutusvaiheen sopimus allekirjoitettiin helmikuun lopussa.

UKI Arkkitehdit Oy on mukana suunnittelun Tierna-ryhmässä sekä B- että A-osassa, jonka rakentaminen käynnistyi jo vuoden 2019 alussa. Rakennukset valmistuvat vaiheittain 2022–2023.

”Suunnittelussa korostuu yhteistyö käyttäjien kanssa. Käyttäjälähtöistä suunnittelua toteutetaan esimerkiksi työpajoissa, joihin on osallistunut sairaalan eri yksiköistä satoja ammattilaisia”, sanoo arkkitehti Teuvo Tuorila UKI Arkkitehdit Oy:stä.

”Yhdessä käyttäjien kanssa löydetään uusia ratkaisuja asiakaslähtöisyyteen ja hoitotyöhön. Sairaalan henkilöstön asiantuntemuksen hyödyntäminen on tärkeää ja suunnittelua helpottavaa.”

Tilojen ja toimintojen suunnittelussa hyödynnetään kokemusasiantuntijoiden lisäksi laajasti palvelumuotoilua. Tavoitteena on viihtyisä, muunneltava ja monikäyttöinen tila.

”Palvelumuotoilijat fasilitoivat ja vetävät toiminnallisen suunnittelun työpajat. Arkkitehtivetoisesti on puolestaan vedetty tilasuunnitteluun liittyviä työpajoja”, Tuorila selventää.

Arkkitehti Teuvo Tuorila on ollut hankkeessa mukana alusta asti eli vuodesta 2015. UKI Arkkitehdit voi tarjota pitkää kokemusta ja syvällistä osaamista sairaalasuunnitteluun, jonka myös Taysin suunnittelussa mukana ollut Tuorila nimeää yhdeksi toimiston ydinosaamisalueeksi.

”Melkein kolmasosa UKIn henkilöstöstä tekee tällä hetkellä sairaalasuunnittelua, joten se on iso osa jokapäiväistä tekemistä. Meillä on merkittävää erityisosaamista, ja siitä meidät myös tunnetaan.”

OYS:in uudet A- ja B- osat ovat kooltaan yhteensä noin 130 000 bruttoneliötä, joten hanke on laaja ja työmäärä iso. Yksi kerros vastaa suunnittelun osalta 2–3 normaalikokoista koulua.

Hankkeen arkkitehtisuunnittelusta vastaa UKI Arkkitehtien kanssa yhteistyössä Lukkaroinen Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy. Allianssi ja sen resurssit ovat voima, jolla voidaan reagoida asiakkaan nopeisiinkin muutostarpeisiin.

”Mukana projektissa on viitisenkymmentä arkkitehtiä tai avustavaa arkkitehtisuunnittelua tekevää henkilöä. Kohta viisi vuotta olemme harjoitelleet kolmen toimijan kesken. Kone ei yskähtele, sisäinen yhteistyö eri toimistojen arkkitehtien välillä toimii hyvin. Ollaan samassa veneessä kaikki”, kiittää Tuorila, joka osaltaan vastaa tilasuunnittelusta OYS 2030 -hankkeessa.

Maailman älykkäimmän sairaalan suunnittelussa hyödynnetään UKI Arkkitehtien vuorovaikutteista VALO™-menetelmää.

”Suunnitteluun osallistuva hoitohenkilöstö on ottanut sen todella hyvin vastaan ja palaute on ollut positiivista. VALO™ on avannut silmiä ja auttanut hahmottamaan tilat todellisessa koossa.”

Muutenkin projektin työskentelyä pyritään kehittämään jatkuvasti ja suunnitteluprosessia uudistetaan koko ajan muutosten sujuvaksi läpiviemiseksi. Suunnittelutyö pyritään tekemään aukottomaksi niin, että kaikkien työryhmien näkökannat otetaan huomioon.

”Kun tulevaisuuden sairaalaa suunnitellaan, niin pyritään katsomaan riittävän kauaksi tulevaan. Iso osa suunnittelua on, että tilat tehdään mahdollisimman muuntojoustaviksi”, päättää Tuorila.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kumppaneina B-talon toteutuksesta vastaavaan allianssiin kuuluvat kumppanit: Skanska Talonrakennus Oy, Caverion Suomi Oy ja Siemens Osakeyhtiö sekä Tierna-ryhmä. Siinä ovat mukana A-lnsinöörit Oy, arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, UKI Arkkitehdit Oy ja Granlund Oy.

Artikkeli on UKI Arkkitehtien uutiskirjeen sisältöä, mikäli haluat liittyä tilaajaksi voit tehdä sen tästä: