Piippuranta nousee hyvää vauhtia Jyväskylässä

Kankaan Piippuranta on Jyväskylän merkittävin aluekehityshanke. Piippurannasta muodostuu monipuolinen asumisen, työpaikkojen ja palvelujen alue, joka yhdistää Jyväskylän keskustan luontevasti Seppälän kaupunginosaan.

Entisen paperitehtaan aluetta koskevan yleisen arkkitehtuurikilpailun voittivat vuonna 2014 UKI Arkkitehdit ja Lunden Architecture Oy. Nyt Piippurannassa jo rakennetaan vilkkaasti.

”Alueella on parhaillaan käynnissä kahdeksan työmaata”

laskee arkkitehti Sampo Ojala UKI Arkkitehdeistä.

UKI Arkkitehtien suunnittelemista rakennuksista yksi on Ojalan mukaan jo täysin valmis ja kaksi parhaillaan rakenteilla. Kaksi kolmasosaa Kankaan kokonaisuudesta on kuitenkin vielä kokonaan toteuttamatta. Tämä tiennee UKI Arkkitehdeille jatkossa vielä lisää suunniteltavaa.

Sampo Ojala arvioi, että molempien arkkitehtuurikilpailun voittaneiden toimistojen kilpailusuunnitelmissa esittämät näkemykset ovat toteutuneet varsin hyvin. UKI Arkkitehdit on pyrkinyt yhdistämään alueen teollisen historian ja Tourunjoen vehreyden sekä luomaan yhteisöllisiä ja kevyttä liikennettä tukevia ratkaisuja.

”Alueella on vahva ja omaleimainen identiteetti, jonka pohjalle olemme halunneet tuoda nykyaikaisia ratkaisuja”

Sampo Ojala

Näitä ratkaisuja leimaavat esimerkiksi tietynlainen rouheus, omaleimaisuus ja rakennusten vaihtelevat kerroskorkeudet.

Piippurannan tapaiset ja kokoiset suunnittelutehtävät ovat Sampo Ojalan mukaan varsin harvinaisia, mutta eivät toki aivan ainutlaatuisia. UKI Arkkitehdit on viime vuosien aikana saavuttanut ykkössijan muun muassa kilpailuissa, jotka ovat koskeneet Pietarsaaren Siikaluodon ja Seinäjoen Törnävän alueita. Parhaillaan toimisto on mukana kutsukilpailussa, jossa haetaan suunnitelmia uusille asunto- ja toimistorakennuksille Lasaretin alueelle Ouluun.