Tampereen Käräjätörmä

Tampere 2016 arkkitehtuurikilpailuvoitto (jaettu) alue- ja asuntosuunnittelu

Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä

Käräjätörmästä muodostuu tulevaisuudessa yhteisöllinen kaupunginosa, jossa jokaisella on varallisuudesta, etnisestä alkuperästä tai diagnooseista riippumatta viihtyisää ja turvallista asua. Alueelle suunnitellaan asumisen lisäksi palveluita ja yhteisöllisiä tiloja, jotka ovat avoinna myös lähiympäristön asukkaille. Keskeisessä osassa kilpailussa olivat uudenlaiset innovatiiviset asumisen ratkaisut erityisesti ikääntyneille ja muistisairaille. Uuden rakentamisen kokonaislaajuus alueella tulee olemaan n. 45 000 kerrosneliötä.

UKI Arkkitehtien ehdotuksessa uuden yhteisöllisen Käräjätörmän kylän rakennukset punoutuvat suojaisiksi ja vehreiksi kortteleiksi vanhaa suomalaista pikkukaupungin tunnelmaa henkivän kylänraitin ympärille. Asumisessa kantavana ajatuksena on hybridiratkaisu; Mikään kortteli tai talo ei ole tietylle ikäryhmälle tai kulttuuriryhmälle osoitettu. Yhteisöllisyys toteutuu harkitusti eri mittakaavoissa osana ratkaisuja. Tukea tarvitseville ehdotus tarjoaa monipuolisesti yhteisöllisyyteen ja sukupolvien välisiin synergioihin perustuvaa hoiva-asumista. Esteettömyys toteutuu kokonaisvaltaisesti osana kaikkea Käräjätörmän toimintaa niin, että kaikilla asukkailla, huolimatta liikunta- ja toimintakyvystä on mahdollista asua ja elää aktiivista elämää yhdessä.

”Punos onnistuu kilpailutöistä ainoana tarjoamaan erilaisia uusia ja innovatiivisia ratkaisuja ikääntyneiden asumiseen.”

– Ote arvostelupöytäkirjakirjasta, Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä