UKI Arkkitehdeille vuoden 2014 Etiikkapalkinto

Tilaisuudessa luovutettiin vuoden 2014 etiikkapalkinto. Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi yliopiston rehtori Lauri Lajunen. Etiikkapalkinto voidaan myöntää yritykselle, yhteisölle tai yksityishenkilölle, joka on omalla esimerkillään pitkäjänteisesti edistänyt merkittävällä tavalla eettistä arvomaailmaa omassa yhteisössään tai sen ulkopuolella ja saanut aikaan konkreettisia tuloksia.

Palkinnon saajan toiminnan motiivina ei ole ollut pelkästään oman edun tavoittelu lyhyellä tähtäyksellä. Sen tulee kestää henkilöstön, asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja yhteiskunnan kriittinenkin tarkastelu ja lisäksi toiminalla on ollut merkittävä alueellinen tai valtakunnallinen vaikutus.

Tänä vuonna Etiikkapalkinto myönnettiin UKI Arkkitehdit Oy:lle kunnioittaen sen pitkäjänteistä yli kolmen sukupolven jatkunutta toimintaa. UKI Arkkitehdit on kansainvälinen suunnitteluosaamisen viejä, joka hyödyntää itsekehitetyissä työkaluissa ja -menetelmissä paikallista korkeaa teknologiaa.