UKI Arkkitehdit suunnittelee uuden opetussuunnitelman mukaisia tiloja Kokkolaan

Kokkolan Chydeniuksen koulun uuden koulurakennuksen suunnittelu on käynnistynyt UKI Arkkitehdeillä. Uusi 320 oppilaan ruotsinkielinen alakoulu suunnitellaan ja toteutetaan KVR-urakkana yhteistyössä Peab Oy:n kanssa, ja sen on määrä valmistua lokakuussa 2019.

Uuden opetussuunnitelman mukaisista tiloista suunnitellaan toiminnallisesti monipuolisia tiloja, jotka sisältävät helposti muunneltavia tilaratkaisuja. Muunneltavat tilat tarjoavat erilaisia käyttömahdollisuuksia tulevaisuuden muuttuville tarpeille. Koulun keskellä sijaitsee atriumtila, joka on koulun sydän ja tapahtumien keskipiste. Atriumin ympärille sijoittuvat koulun kolme solua, ja käsityö- ja liikuntatilat. Myös piha on osa oppimisympäristöä, jossa voidaan tutkia luontoa, ja joka houkuttelee liikkumaan.

Koulu sijoittuu puistomaisen omakotivaltaisen alueen keskelle. Koulurakennus koostuu kuudesta harjakattoisesta kappaleesta, joita tiiliverhoillut julkisivut värittävät pienemmiksi osiksi. Luonnolliset ja rauhalliset värisävyt jatkuvat myös koulun sisällä. Materiaali- ja värivalinnoilla on luotu lapsen mittakaavasta katsottuna selkeä ja viihtyisä kokonaisuus.