UKI rekrytoi osaamista ja kokemusta Jyväskylään

Kuvassa UKI Arkkitehtien Jyväskylän toimipisteessä aloittavat Monika Gardini ja Mika Kurth

UKI Arkkitehdeilla aloitti Jyväskylässä kokenut arkkitehtipari Mika Kurth ja Monika Gardini. Uutta voimaa Jyväskylän toimistoon tuovat Mika ja Monika ovat alueella tunnettuja ammattilaisia, jotka haluavat kuunnella asiakasta ja tehdä käyttäjälle toimivia tiloja ja rakennuksia. “Vahvuutemme tiiminä on kokonaisvaltainen näkemys ja kokonaisuuksien hallinta alusta loppuun”, he kiteyttävät.

UKI Arkkitehtien Jyväskylän toimipisteen vetovastuun ottanut DI-arkkitehti Mika Kurth on opiskellut Saksan Aachenin teknillisessä yliopistossa sekä Aalto-yliopistossa. Niin ikään Aachenista valmistunut Monika Gardini on taustaltaan saksalais-italialainen DI-arkkitehti, joka on asunut ja työskennellyt Suomessa parikymmentä vuotta.

“Insinööripainotteinen koulutus on ollut meille hyvä pohja toimia Suomessa. Runsaiden rakennetekniikka- ja talotekniikkaopintojen ansiosta pystymme perustelemaan taiteellisia ratkaisuja teknillisillä asioilla. Aina kun piirretään niin tiedetään, miten asia toteutetaan ja pystymme laskemalla varmistamaan toimivuuden”, Mika Kurth kertoo.

Kaksikkoon vetosi UKIssa vahvan toimiston laaja osaaminen hankesuunnittelusta alkaen, mahdollisuus tiimin rakentamiseen ja aitoon tiimityöhön. Aika tuntui juuri oikealta tehdä urasiirto perinteiseen arkkitehtitoimistoon.

“Nyt halusimme keskittyä siihen mitä osaamme parhaiten. Pääsemme tarjoamaan osaamistamme ja hyödyntämään koko UKIn resursseja asiakkaiden parhaaksi. Ison toimiston monipuolisuus ja vankat, pitkät perinteet ovat tulevaisuuden onnistumisten kannalta tärkeitä tekijöitä”, he sanovat.

Jyväskylässä ensimmäinen tavoite on hankkia sopiva määrä töitä ja saada uusia hankkeita käynnistymään. Maltillinen kasvu tarkoittaa Mikan mukaan myös rekrytointeja.

“Jyväskylän toiminnan kehittämisen lisäksi haluamme tuoda lisäarvoa UKIn projekteihin koko maassa. Kun tutustuimme ukilaisiin, huomasimme olevamme samanhenkisiä. Hyvä henkilökemia on sekin tärkeää optimaalisen tuloksen saavuttamisessa.”

Toimivia tiloja käyttäjää kuunnellen

Monika Gardinin ja Mika Kurthin periaate on tehdä käyttäjälle toimivia tiloja ja rakennuksia. Lähtökohta on käytännöllisyys ja toimivuus, mikä takaa tilaajalle ja käyttäjille toivotun lopputuloksen. Tämä on osoittautunut pitkän uran aikana hyväksi ja asiakkaiden arvostamaksi ratkaisuksi.

“Tilaaja on keskiössä, ja menestyksen varmistamme kun asiakasta kuunnellaan toiveineen ja huolineen – oli kyse isosta kampuksesta tai pienestä projektista. Osaava arkkitehti on valmis uudistumaan ja oppimaan uutta.”

Mika Kurth, UKI Arkkitehdit

Niin Mika kuin Monika voivat toimia kohteiden pääsuunnittelijoina. Molemmat ovat urallaan toimineet myös pöydän toisella puolella hankearkkitehtina, tilaajan luottamushenkilönä, joka on kilpailuttanut arkkitehtitoimistoja. Ymmärrys rakennuttamisesta on avannut uusia näkökulmia kokonaisuuteen.

“Hyvä lopputulos vaatii laajaa näkemystä ja osaamista. Asioita on hyvä katsoa myös tilaajan näkökulmasta, ja pitää kyetä toimimaan tulkkina suunnittelijoiden ja rakennuttajan suuntaan. Tiimin osaamisen hyödyntäminen ja hyvä henki ovat onnistumisten takana.”

Monika Gardini ja Mika Kurth ovat Keski-Suomessa tunnettuja arkkitehtisuunnittelun ammattilaisia, joita ovat työllistäneet monipuoliset hankkeet laidasta laitaan, viime aikoina erityisesti ammatilliset oppilaitokset ja kouluhankkeet. UKI Arkkitehdit on monia kilpailutuksia voittanut koulusuunnittelun taitaja, jonka osaamiseen Mikan ja Monikan rekrytointi on osuva lisä.

Tietomallipohjaisen suunnittelun osaamista

Saksassa Monikalle tuli tutuksi malli, jossa arkkitehdillä on vahva pääsuunnittelijan vastuu ja hän vastaa myös tiimin kokoamisesta. Samaa ajattelua on alkanut Monikan mukaan näkyä yhä enemmän myös Suomessa.

“Tämä tyyli on tuonut meille tilaajien luottamusta ja mahdollisuuden saada isoja hankkeita. Olimme tietomallinnuksen kehityksessä mukana jo 17 vuotta sitten. Tilaajan toiveesta on kehitetty tietomallipohjaisen suunnittelun menetelmiä vuodesta 2004 alkaen ja myös yhdessä Tampereen Virtuaalirakentamisen laboratorion kanssa”, hän sanoo.

Mikaa kiinnostaa erityisesti teknisten järjestelmien ja rakenteiden yhteensovittaminen. Tietomallipohjainen suunnittelu on työkalu, jolla voidaan kokonaisvaltaisesti kehittää ja yhteensovittaa suunnitelmia.

“Pelkkä taiteellinen puoli ei riitä, vaan vasta kun muoto, rakenteet ja tekniikka sointuvat yhteen, voidaan puhua toimivasta rakennuksesta”, Mika täydentää.