Uudella työympäristökehityksen suunnittelupalvelulla vastataan työelämän muuttuneisiin tarpeisiin

Työpaikoilla on alettu sopeutua työntekijöiden etätyöskentelyyn, vaihtelevaan paikallaoloon ja työntekemisen uusiin joustaviin tapoihin. Niin myös markkinointitoimisto Luova Työmaalla, joka muutti loppuvuodesta 2021 Oulun Rantakadulle UKI Arkkitehtien suunnittelemiin tiloihin.

”Uudet tilat ovat huomattavasti entisiä pienemmät. Muuttoa suunniteltaessa tuntui selvältä, että haluamme käyttää tilasuunnittelussa ammattilaisten apua”, sanoo Luova Työmaan toimitusjohtaja Juha Mikkilä.

UKI Arkkitehdeilla toimeen tarttuivat rakennusarkkitehti Heidi Rytkönen ja sisustusarkkitehti Tanja Väyrynen. Työympäristö- ja sisustussuunnitelman laatiminen alkoi tiloihin ja sinne siirtyviin työmaalaisiin tutustumisella. Työmaalaiset osallistettiin projektiin UKIn laatimalla kyselytyökalulla, jonka tuloksia hyödynnettiin suunnittelussa.

”Esimerkiksi tilojen keskiössä olevaan olokeittiöön toivottiin samanlaista rentoutta ja kodikkuutta, josta etätyön tekijät nauttivat kotonaan. Tätä fiilistä lähdimme suunnitelmassa toteuttamaan”, sanoo Heidi Rytkönen.

Luovan Työmaan puolella UKIn suunnittelijoiden läheisin yhteistyökumppani oli Creative Lead Kaija Matikkala, joka yhdessä toimitusjohtajan kanssa briiffasi ukilaiset. Aivan alussa mukana kulki kaksi keskenään hyvin erilaista tilavaihtoehtoa, joihin myös Heidi Rytkönen tutustui ja neuvoi Työmaata näkemyksellään.

Suunnittelua ohjasi alkuvaiheessa UKIn johdolla tehty hyvin kattava määrittely ja kysely, jossa koko toimiston väki sai kertoa näkemyksensä muun muassa henkilökohtaisten työpisteiden tarpeellisuudesta, työpöytien koosta, säilytystilojen tarpeellisuudesta, sosiaalitiloista, kohtaamistiloista ja hiljaisista tiloista.

”Vanhan ja hienon tilan värimaailmaan ja tunnelmaan halusimme lämpöä, kodinomaisuutta ja puuta. Tekstiilien toivoimme tuovan väriä, fiilistä, tunnetta ja myös parempaa akustiikkaa. Mittaviin pintojen uusimiseen ei budjettisyistä haluttu ryhtyä. Halusimme keskittyä oleellisiin ratkaisuihin, joilla saadaan työympäristöön tyylikkyyttä ja kodikkuutta”, kuvailee Kaija Matikkala tilaajan toiveita.

”Neljän huoneen tilasarja päättyy katseenkiinnittävään väriseinään. Vanha tiiliseinä, vessan seinä, tiloja rajaavien verhojen sävyt ja neuvotteluhuoneen väritys sointuvat hyvin yhdessä. Luova Työmaan suunnittelijan Pasi Lehtisen valokuvat tuovat tiloihin ajallista kerroksellisuutta”, kertoo Heidi toteutuksesta.

”Pienilläkin ratkaisuilla voidaan saada toivottu muutos”, huomauttaa Matikkala. Ison neuvotteluhuoneen värimaailmaa rauhoitettiin maalaamalla lattia, ja yksin tällä muutoksella saavutettiin toivottu lopputulos.

”Heidi sai meidän toiveista todella hyvin kiinni. Vanhaa toimivaa säilytettiin ja kokonaisuutta täydennettiin käytettävyyttä parantavilla tarpeellisilla muutoksilla.”

Kaija Matikkala, Luova Työmaa

Uusi konsepti työympäristön kehitystyöhön

Heidi Rytkönen sanoo, että pandemian jälkeisessä maailmassa työelämän tarpeet ja työn tekemisen tavat ovat muuttuneet ja muuttuvat lisää tulevaisuudessa. UKIn vastaus murrokseen on suunnittelupalvelu – konsepti ja prosessi, joka vastaa asiakkaan työympäristökehityksen tarpeisiin.

Työympäristön kehityspalvelun muotoilusta vastannut arkkitehti Milla Rusanen sanoo, että yritykset ovat havahtuneet miettimään millaiset toimitilat vetävät osaavia ammattilaisia puoleensa.

”Innostavat työtilat ovat yksi rekrytoinnin kilpailutekijä. Nyt toivotaan työn tekemistä parhaalla mahdollisella tavalla tukevia työtiloja, jotka ovat mahdollisimmat sopivat erilaisiin käyttötarkoituksiin. Muuntojoustavuus auttaa sopeutumaan hybridityöhön ja suunnittelulla saadaan inspiroivat ja tehokkaat tilat, jotka tukevat yhdessä tekemistä”, sanoo Rusanen.

UKIn työympäristökehityksen palvelussa voidaan hyödyntää työpajoja, kyselyitä ja haastatteluita, joiden tuloksena syntyy visio ja konsepti asiakkaan uusista tiloista. Palvelussa hankkeen eri osaset on kasattu yhteen omaksi kokonaisuudekseen. Työympäristökehityksen prosessi kattaa kaikki suunnittelu- ja rakentamisvaiheet. Tarvittaessa UKI vastaa lupa- ja työkuvista sekä asiakkaan brändiä tukevasta materiaali- ja kalustesuunnittelusta.

”Käytämme erilaisia työkaluja suunnitelmien havainnollistamiseksi. Voimme testata tilojen toimivuutta ja ilmettä virtuaalitilassa VALO2.0-menetelmämme avulla. Virtuaalimallia voidaan hyödyntää myös prosessiin kuuluvassa käyttöönoton opastuksessa”, Milla Rusanen kertoo.

Töitä tehokkaasti uudella tavalla

Luova Työmaalle Heidi Rytkönen lähti luomaan työympäristöä, jossa on hyvä tehdä töitä uudella tavalla. Tärkeää oli, että kohtaamisiin ja vuorovaikutukseen tulee mahdollisuuksia päivien ja viikkojen aikana.

Tiloissa on vyöhykkeitä, jonka keskiössä olokeittiö on paikka yhteiselle viihtymiselle, ja siitä poispäin mentäessä siirrytään rauhallisiin työtiloihin. Heti pienestä eteisestä sisään tultaessa katse osuu ammattikirjallisuuden täyttämään kirjahyllyyn.

”Olokeittiötä muokattiin ajatuksella, että kun asiakas tulee sisälle hän ei koe tunkeutuvansa henkilökunnan taukotilaan. Keittiön peilien kaariaihe toistaa kivasti ikkunoiden muotoa. Olokeittiöön saatiin mikrotiloja, joihin voi tulla tekemään töitä läppärillä tai vaikka lukemaan lehtiä. Puuseppä Janne Karvosen valmistamilla ikkunapenkeillä voi tehdä töitä ja katsella kaupungin menoa. Tai vaikka ottaa torkut”, Heidi sanoo.

Olemassa olevien kalusteiden hyödyntäminen kestävällä periaatteella oli yksi Luova Työmaan toiveista. Myös Yrjö Kukkapuron suunnittelemat vintage-huonekalut löysivät luontevan paikkansa uusista tiloista. Tilojen yleisvalaistus säilytettiin sellaisenaan ja Työmaan olemassa olevilla valaisimilla toistetaan näkymää eri tiloissa. Olokeittiön iso saarnipöytä oli yksi suunnittelun lähtökohta, josta haettiin materiaali säleikköihin ja muihin yksityiskohtiin.

”Asiakkaille rakennettiin kokonaan uusi WC-tila ja siitäkin tuli todella hieno ja laadukkaasti kalustettu. Uskon, että yhdessä neuvotteluhuoneen kanssa ne jäävät tyylikkäinä hyvin mieleen”, sanoo Kaija Matikkala.