Valo™-menetelmä tukena
sairaaloiden suunnittelussa

UKI Arkkitehtien kehittämä Valo™-menetelmä on jälleen osoittanut hyödyllisyytensä. Kolmiulotteiseen virtuaalimallinnukseen pohjautuvaa käyttäjälähtöistä menetelmää käytetään muun muassa OYS:n lasten ja naisten sairaalan sekä TAYS:n uudisrakennusten suunnittelussa. Molemmassa hankkeissa UKI Arkkitehdit on keskeisesti mukana osana laajempia suunnitteluryhmiä.

Arkkitehti Raija-Liisa Miesmaa UKI Arkkitehdeistä kertoo, että esimerkiksi OYS:n lasten ja naisten sairaalan kaikki tulevat kymmenen yksikköä on mallinnettu VALO™-virtuaalimalleiksi. Tämän jälkeen niihin on tutustuttu niin sanotun käyttäjäkävelyn avulla. Kävelyn aikana arkkitehti johdattelee käyttäjät virtuaalisesti uusiin tiloihin. Menetelmän antama vaikutelma on hyvin aito – tuntuu kuin oikeasti kulkisi valmiissa rakennuksessa.

”Käyttäjät ovat poikkeuksetta innostuneita tutustuessaan tällä tavalla tuleviin tiloihinsa. Menetelmä parantaa suunnittelun vuorovaikutteisuutta ja antaa asiakkaille entistä paremman mahdollisuuden osallistua suunnitteluun” hän kertoo.

Miesmaan mukaan käyttäjäkävelyt ovat sairaalaprojekteissa tuoneet arvokasta tietoa. Niiden aikana tiloja pyritään aina katsomaan potilaan ja tilojen käyttäjän kannalta.

”Siinä mietitään muun muassa, että ovatko tilat oikeassa järjestyksessä ja selkeät, toteutuuko potilasturvallisuus ja miten tilat kalustetaan”, hän sanoo.

Raija-Liisa Miesmaa huomauttaa, että sairaaloiden suunnitteluun on viimeisten vuosien aikana tullut uusia piirteitä. Tilojen tehokkuusvaatimukset ovat kasvaneet eikä hoitajilla tai lääkäreillä enää ole juuri omia työhuoneita. Sairaaloiden toimintaprosessien muutokset ovat vaikuttaneet myös tiloille asetettaviin vaatimuksiin.

Sairaalatilojen suunnittelussa on Miesmaan mukaan myös otettava huomioon vaatimuksia, jotka koskevat muun muassa puhtautta ja infektioiden torjuntaa, säteilysuojausta, potilas- ja paloturvallisuutta sekä logistiikkaa.